Đơn xin gia hạn khai thác khoáng sản

Đơn xin gia hạn khai thác khoáng sản là văn bản dành cho cá nhân, tổ chức có giấy phép khai thác khoáng sản của Bộ Tài nguyên và môi trường nhưng trong trường hợp bất khả kháng không thể khai thác trong thời gian quy định và muốn thêm thời gian nhất định để khai thác…….

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin gia hạn khai thác khoáng sản


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———-

Hà Nội, ngày…..tháng…..năm…..

ĐƠN XIN GIA HẠN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Kính gửi: BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Tôi tên là………………………………. Sinh ngày:…………………..

Giấy chứng minh nhân dân số: ……………… cấp ngày…/…/… tại………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………..

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………..

Hiện đang là Đại diện theo pháp luật của Công ty…………………. (có thể là đại diện theo ủy quyền nếu có giấy ủy quyền hoặc chức vụ tương đương)

Trụ sở công ty:…………………………………………………..

Số điện thoại: ……………………………………………..

Được phép khai thác …………. (tên khoáng sản) tại xã…………, huyện……., tỉnh…….. theo Giấy phép khai thác khoáng sản số……… ngày ….. tháng …….. năm …..của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tôi làm đơn này xin đề nghị gia hạn thời gian khai thác: từ ngày…tháng…năm…., đến ngày … tháng … năm…

Trữ lượng còn lại:…… (tấn, m3,…).

Lý do đề nghị gia hạn…………………………………………………………………….. (có thể là do thiên tai, bão lũ, không đủ nhân lực….)

Công ty tôi cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

(Ký tên, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com