Đơn xin kinh phí phòng chống lụt bão

Mẫu Đơn xin kinh phí phòng chống lụt bão


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày……tháng……năm……

ĐƠN XIN KINH PHÍ PHÒNG CHỐNG BÃO LỤT

Kính gửi: –Ủy ban nhân dân tỉnh……………………………………………………………… ;

Căn cứ: – Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Đại diện cho UBND huyện……………………….

Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………………………..

Đơn vị công tác:………………………………………………………………………………………………………….

Tôi tên là:……………………………………………………………………. Sinh ngày:……………………………..

Số CMND/CCCD:………………………………………………………. Cấp ngày…….tháng……năm……..

Tại:……………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:…………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại:………………………………………………………………………………………………………………

Lý do viết đơn:

Trong điều kiện ngân sách huyện đang hết sức eo hẹp. Để hỗ trợ công tác chỉ đạo khắc phục thiên tai, thiệt hại do mưa lũ từ ngày……-……..tháng……..năm……..gây ra với sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện.

Xét thấy: – Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

– Nhu cầu cấp thiết của tình hình thực tế.

Tôi………………………………… chủ tịch UBND huyện……………..kiến trình chủ tịch UBND tỉnh……………..quan tâm hỗ trợ kinh phí hoạt động chỉ đạo công tác khắc phục thiên tai với tổng kinh phí là:   đồng.

(Bằng chữ:…………………………………………………………………………………………………………………. )

Bảng thu chi cụ thể cho hoạt động phòng chống, khắc phục thiên tai:

TT Nội dung Thành tiền Ghi chú
1 Hỗ trợ công tác chỉ đạo…  
1 Chi phí mua sắm vật dụng, vật tư… …..  
2 Chi phí vận chuyển hàng cứu trợ…. ……  
…. …..  

Tôi cam kết những thông tin trên là hoàn toàn chính xác, trung thực và bản thân hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin này.

Xin chân thành cảm ơn./.

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com