Đơn xin mở rộng ngõ đi

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin mở rộng ngõ đi


Đơn xin mở rộng ngõ đi là văn bản của cá nhân, đại diện hộ gia đình hoặc đại diện các gia đình trong ngõ gửi tới cơ quan có thẩm quyền quản lý tại cơ sở xin được mở rộng ngõ với phần diện tích mở rộng do các gia đình tự góp hoặc xin mở rộng tại phần diện tích công cộng chưa có chủ sở hữu. Ví dụ như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————o0o—————

Hà Nội, ngày… tháng… năm…….

ĐƠN XIN MỞ RỘNG NGÕ ĐI

Căn cứ Biên bản thỏa thuận ngày …./…./…. của các hộ gia đình trong ngõ …………………;

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân phường  ………………….

Chúng tôi là:

1. Họ và tên: ………………………………….. Sinh ngày:…./…../…..

CMND số: …..………………… Cấp ngày: ………. Nơi cấp: ………………

HKTT: ………………………………………………………………………………………..………………..

Đại diện cho gia đình sống tại căn nhà số ……………………………………………………………

2.  Họ và tên: ………………………………….. Sinh ngày:…./…../…..

CMND số: …..………………… Cấp ngày: ………. Nơi cấp: ………………

HKTT: ………………………………………………………………………………………..………………..

Đại diện cho gia đình sống tại căn nhà số ……………………………………………………………

3…..

Chúng tôi làm đơn này xin trình bày với quý cơ quan nội dung như sau:

Các hộ gia đình chúng tôi cùng chung sống ổn định tại ngõ ………………………………… Tuy nhiên, do chiều rộng lối đi ra vào ngõ quá nhỏ, có dấu hiệu xuống cấp không đảm bảo an toàn và đảm bảo cho các gia đình ra vào, đi lại trong ngõ. Cho nên, chúng tôi đã cùng thỏa thuận về việc nâng cấp, mở rộng ngõ đi lại bằng cách góp mỗi gia đình 0,5 m đất để thi công và góp mỗi gia đình số tiền 5 triệu đồng để làm chi phí tu sửa. Thỏa thuận này đã được lập bằng văn bản dưới sự chứng kiến của Tổ trưởng tổ dân phố và có chữ ký của tất cả các gia đình.

Vì vậy, chúng tôi làm đơn này kính đề nghị UBND phường ……….xem xét, cho phép, chấp thuận cho chúng tôi được mở rộng ngõ đi lại để đảm bảo hoạt động sinh hoạt của chúng tôi được diễn ra ổn định.

Kính mong quý cơ quan nhanh chóng xem xét, có phản hồi cho chúng tôi được biết.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Văn bản kèm theo:

Người làm đơn

1. Biên bản thỏa thuận giữa các gia đình;

 

2. Hình ảnh hiện trạng lối đi trong ngõ;

….

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com