Đơn xin nộp chậm báo cáo tài chính

Mẫu Đơn xin nộp chậm báo cáo tài chính


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

……., ngày……tháng……năm……

ĐƠN XIN NỘP CHẬM BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kính gửi: – Chi cục thuế Quận/Huyện/Thành phố……………………………………..

                 Căn cứ: – Thông tư 200/2014/TT – BTC

Tôi tên là:………………………………………………. Sinh ngày:………………………………………………….

Là người đại diện theo pháp luật của công ty:……………………………………………………………..

Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:……………………………………………………………..

Nơi cấp:………………………………………………………………………… cấp ngày……tháng…..năm……

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:…………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại:………………………………………………………………………………………………………………

Thông tin cụ thể về doanh nghiệp

1/ Tên công ty:………………………………………………………………………………………………..

2/ Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………

3/ Loại hình doanh nghiệp:…………………………………………………………………………….

4/ Giấy chứng nhận đầu tư số:…………….cấp ngày……….tháng………năm……………

5/ Địa chỉ trụ trở chính:…………………………………………………………………………………..

6/ Điện thoại:………………………………………………………. Fax:………………………………….

7/ Đại diện theo pháp luật:…………………………………. Chức vụ:……………………………

Lý do viết đơn:

Ngày……tháng……năm……. Cục thuế có gửi công văn yêu cầu doanh nghiệp  hoàn tất thủ tục và nộp báo cáo tài chính năm………………………………………………………………………………………………………..

Do đặc thù Doanh nghiệp mới thành lập từ ngày……tháng……năm…..nên công ty chưa nắm rõ nghĩa vụ thuế dẫn đến không kịp nộp báo cáo tài chính theo đúng kỳ hạn quy định tức vào ngày…..tháng…..năm.

Xét thấy Tại Điểm a, Khoản 2 Điều 109 Thông tư 200/2014/TT – BTC quy định:

“ a/ Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với các đơn vị kết toán khác, thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày;”.

Tôi kính mong Chi cục thuế quận/huyện/xã……………………………tạo điều kiện cho công ty tôi nộp chậm báo cáo tài chính, DN thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ còn thiếu.

Thời gian cụ thể: Chậm………ngày.

Tôi cam kết những thông tin trên là hoàn toàn chính xác, trung thực và bản thân hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin này.

Xin chân thành cảm ơn./.

Người làm đơn/Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com