Đơn xin phép kinh doanh khách sạn

Đơn xin phép kinh doanh khách sạn là văn bản của cá nhân (người đại diện theo pháp luật của khách sạn…) gửi đến Sở Văn hóa, thông tin và du lịch với mục đích xin được cấp phép kinh doanh khách sạn…

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin phép kinh doanh khách sạn


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————

Hà Nội, ngày….tháng….năm…..

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH KHÁCH SẠN

KÍNH GỬI: SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH/THÀNH PHỐ

Thực hiện Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sau khi nghiên cứu Tiêu chí xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch, chúng tôi làm đơn này đề nghị  ………………………………… xem xét việc cấp giấy phép kinh doanh khách sạn cho chúng tôi:

1. Thông tin chung về khách sạn:

– Tên gọi: ………………..

– Địa chỉ: ……………………….

– Điện thoại: ………….Fax: ……………..Email: ……………Website: ………..

– Thời điểm bắt đầu kinh doanh: từ ngày …/…/…

2. Cơ sở vật chất kỹ thuật

– Tổng vốn đầu tư ban đầu: …………………….

– Tổng vốn đầu tư nâng cấp: ………………………

– Tổng diện tích mặt bằng (m2): ……………………

– Tổng diện tích mặt bằng xây dựng (m2): …………………….

– Tổng số buồng: ………………

STT Loại buồng Số lượng buồng Giá buồng
VND USD
1        
2        
       

 

– Dịch vụ có trong cơ sở lưu trú du lịch:

……………………………………………………………………………..

3. Người quản lý và nhân viên phục vụ

– Tổng số: …………….

Trong đó:

Lễ tân: …………Bếp:…………..Buồng: …………..Khác: …………..

Ban giám đốc: ……………………

– Trình độ:

Trên đại học: …………Đại học: ………….Cao đẳng: ……………Trung cấp:…. Sơ cấp: ………….THPT: …………

– Được đào tạo nghiệp vụ (%): ……………..

– Ngoại ngữ (%): ……………………

– Hạng đề nghị: ……………………

Chúng tôi xin thực hiện nghiêm túc và đảm bảo chất lượng theo đúng tiêu chuẩn quy định.

 

 

GIÁM ĐỐC KHÁCH SẠN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com