Đơn xin sinh hoạt công đoàn

Mẫu Đơn xin sinh hoạt công đoàn


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

……… , ngày …… tháng ….. năm ……

ĐƠN XIN SINH HOẠT CÔNG ĐOÀN

Kính gửi : -Đồng chí……….. – Trưởng BCH Công đoàn …….

-Căn cứ : – Điều lệ Công đoàn Việt Nam 2013

-Hướng dẫn 238/HD –TLĐ hướng dẫn thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam

Tên tôi là : …………….. sinh ngày ………..

CMND số ……… cấp tại …… ngày …/…./….

Nơi đăng ký HKTT …..

Số điện thoại liên lạc ………

Địa chỉ hiện tại …….

Trình độ đào tạo :…..

Hiện đang công tác tại : …..

Tôi được nhận vào làm việc tại …. theo Hợp đồng số …/….. ngày …/…/… của …

Sau khi tìm hiểu về Điều lệ Công đoàn , tôi nhận thấy Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và những người lao động tự nguyện lập ra nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết lực lượng, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt; đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam độc lập, thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội. Công đoàn Việt Nam là thành viên của hệ thống chính trị và là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là trung tâm tập hợp, đoàn kết, giáo dục, rèn luyện, xây dựng đội ngũ giai cấp công nhân, lao động .

Tôi hoàn toàn đồng ý với Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tự nguyện làm đơn này kính mong Ông …. – Trưởng BCH Công đoàn …. cho phép tôi được tham gia sinh hoạt tại tổ chức Công đoàn ….

Tôi xin cam đoan sau khi được kết nạp , tôi sẽ thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người đoàn viên Công đoàn và đóng đoàn phí đầy đủ .

Tôi xin chân thành cảm ơn và cam đoan về những nội dung trình bày của mình tại đơn này là chính xác .

Người làm đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com