Đơn xin sinh hoạt Đảng

Mẫu Đơn xin sinh hoạt Đảng


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

……… , ngày …… tháng ….. năm ……

ĐƠN XIN SINH HOẠT ĐẢNG

 Kính gửi : -Đồng chí ……….. – Bí thư chi bộ  …….

–  Căn cứ : – Điều lệ Đảng

– Hướng dẫn 09 / HD – BTCTW hướng dẫn về nghiệp vụ công tác Đảng viên

Tên tôi là : …………….. sinh ngày ………..

CMND số ……… cấp tại …… ngày …/…./….

Nơi đăng ký HKTT …..

Số điện thoại liên lạc ………

Địa chỉ hiện tại …….

Ngày vào Đảng : …. – Chính thức ngày …..

Hiện nay đang sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Đảng …..thuộc Đảng bộ cơ sở … . Do tôi đã đến tuổi nghỉ hưu và gia đình tôi có sự thay đổi về chỗ ở chuyển về …….. . Nơi ở mới không còn ở cùng với khu vực Đảng bộ cơ sở nên tôi có làm thủ tục để chuyển sinh hoạt Đảng .

Theo quy định tại mục 3.3 về Quy trình giới thiệu sinh hoạt Đảng

Đảng viên xuất trình quyết định của cấp có thẩm quyền tuyển dụng, chuyển công tác, thay đổi nơi cư trú, đi học tập, lao động, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, phục viên, đi công tác biệt phái hoặc đến làm hợp đồng ở các cơ quan, doanh nghiệp… và bản tự kiểm điểm về ưu, khuyết điểm thực hiện nhiệm vụ đảng viên trong khoảng thời gian từ sau thời điểm kiểm điểm năm trước liền kề đến thời điểm chuyển sinh hoạt đảng, báo cáo chi ủy, chi bộ làm thủ tục giới thiệu sinh hoạt đảng. Đối với đảng viên được nước ngoài cấp học bổng, ký hợp đồng lao động thì xuất trình giấy nhập học, hợp đồng lao động của nhà trường, công ty sử dụng lao động… để làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng.

…”

Tôi đã làm thủ tục xin chuyển sinh hoạt Đảng về nơi tôi đang sinh sống hiện tại là …. Tôi mong muốn được tiếp tục tham gia sinh hoạt Đảng để tu dưỡng , rèn luyện và thực hiện tốt nhiệm vụ của người Đảng viên do Điều lệ Đảng quy định và các nhiệm vụ được chi bộ phân công , nâng cao ý thức tổ chức , kỷ luật của bản thân .

Nay tôi làm đơn này đề nghị Đồng chí …. – Bí thư chi bộ….. cho phép tôi được tiếp tục tham gia sinh hoạt Đảng tại chi bộ …. và thực hiện các nghĩa vụ của một Đảng viên .

Tôi xin chân thành cảm ơn và cam đoan về những nội dung trình bày của mình tại đơn này là chính xác .

Người làm đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com