Đơn xin sinh hoạt hè

Mẫu Đơn xin sinh hoạt hè


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

……… , ngày …… tháng ….. năm ……

ĐƠN XIN SINH HOẠT HÈ  

Kính gửi : -Đồng chí……….. –  Bí thư chi Đoàn …….

Tên tôi là : …………….. sinh ngày ………..

CMND số ……… cấp tại …… ngày …/…./….

Nơi đăng ký HKTT …..

Số điện thoại liên lạc ………

Địa chỉ hiện tại …….

Hiện nay tôi đang sinh hoạt tại chi Đoàn ….  thuộc Đoàn Trường …..Do trường đã nghỉ hè nên tôi muốn được tham gia sinh hoạt hè tại phường …. Mùa hè năm ngoái , chi Đoàn phường …. có tổ chức chương trình sinh hoạt chi Đoàn là đi cắm trại ở …. Do năm ngoái gia đình tôi có công việc gia đình nên không thể tham gia được hoạt động sinh hoạt của chi Đoàn . Tôi rất tiếc nuối khi không được tham gia hoạt động đó . Trong hè năm nay , tôi thấy chi Đoàn phường cũng tổ chức chương trình  sinh hoạt hè là  ….. ở ….. trong thời gian từ ngày  …/…/… đến ngày …/…/…

Hưởng ứng lời kêu gọi của chi Đoàn , tôi viết đơn này kính đề nghị Đồng chí …. – Bí thư chi Đoàn …. cho phép tôi được tham dự hoạt động này và góp phần tạo nên một mùa hè bổ ích và giải trí lành mạnh .

Tôi xin cam đoan sẽ chấp hành đầu đủ nội quy của chương trình sinh hoạt hè cũng như các quy định của chi Đoàn phường …. Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với các hành vi không đúng chuẩn mực của một người Đoàn viên trong quá trình tham gia sinh hoạt hè .

Tôi xin chân thành cảm ơn và cam đoan về những nội dung trình bày của mình tại đơn này là chính xác .

Người làm đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com