Đơn xin thay đổi hệ số lương

Mẫu Đơn xin thay đổi hệ số lương


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ——————

……., ngày…tháng…năm……

Đơn xin thay đổi hệ số lương

           Kính gửi: – Ban giám đốc công ty…………………………………………………………………….

                 – Phòng nhân sự công ty……………………………………………………………………

Căn cứ – NĐ 49/2013/NĐ – CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương;

             – Bộ Luật Lao động năm 2012;

             – Hợp đồng lao động số…………………………………………………………………………

Tôi tên là:………………………………………………. Sinh ngày:………………………………………………….

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:……………………………………………………………..

Nơi cấp:………………………………………………………………………… cấp ngày……tháng…..năm……

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:…………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại:………………………………………………………………………………………………………………

Đang làm việc tại bộ phận:………………………………………. Chức vụ: ………………………………….

Mức lương đang hưởng:……………………………………………………………………………………………….

Lý do viết đơn: Tôi hiện đang làm việc tại bộ phận………………………………loại công việc được quy định là công việc nặng nhọc độc hại theo thông tư số 15/2016/TT – BLĐTBXH.

– Mức lương thực tế tôi đang hưởng hàng tháng là:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Xét thấy, Khoản 3 Điều 7 quy định tại Nghị định 49/2013/NĐ –CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương quy định như sau:

“Mức lương thấp nhất (khởi điểm) của công việc hoặc chức danh trong thang lương, bảng lương do công ty xác định trên cơ sở mức độ phức tạp của công việc hoặc chức danh tương ứng với trình độ, kỹ năng, trách nhiệm, kinh nghiệm để thực hiện công việc hoặc chức danh, trong đó:

…..

c/ Mức lương của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường”.

Tôi đề nghị Trưởng phòng nhân sự công ty Ông/Bà:…………………………………………. xem xét và thay đổi hệ số lương cho tôi để phù hợp với vị trí và tính chất công việc mà tôi đang đảm nhiệm.

Mức lương đề xuất:……………………………………………………………………………………………………..

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com