Đơn xin thay đổi số tài khoản

Mẫu Đơn xin thay đổi số tài khoản


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày……tháng……năm……

ĐƠN XIN THAY ĐỔI SỐ TÀI KHOẢN

Kính gửi: – Cơ quan quản lý thuế……………………………………………………………….

                  – Phòng đăng ký kinh doanh:………………………………………………………

 Căn cứ: – Thông tư 156/2013/TT-BTC

Tôi tên là:………………………………………………. Sinh ngày:………………………………………………….

Là người đại diện theo pháp luật của công ty:……………………………………………………………..

Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:……………………………………………………………..

Nơi cấp:………………………………………………………………………… cấp ngày……tháng…..năm……

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:…………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại:………………………………………………………………………………………………………………

Lý do viết đơn:

Công ty muốn đổi số tài khoản thực hiện giao dịch sang một số tài khoản của ngân hàng khác.

Thông tin cụ thể về doanh nghiệp

Tên công ty:………………………………………………………………………………………………

1/ Loại hình doanh nghiệp:…………………………………………………………………………….

2/ Giấy chứng nhận đầu tư số:…………….cấp ngày……….tháng………năm……………

3/ Địa chỉ trụ trở chính:…………………………………………………………………………………..

4/ Điện thoại:………………………………………………………. Fax:………………………………….

5/ Đại diện theo pháp luật:…………………………………. Chức vụ:……………………………

Xét thấy Thông tư 156/2013/TT-BTC tại Điều 9 quy định về thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế như sau:

Người nộp thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh, khi có thay đổi, bổ sung số tài khoản tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thì phải thông báo cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi tại tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này”.

Vì vậy, Công ty kính đề nghị cơ quan quản lý thuế……………………………………thay đổi số tài khoản do doanh nghiệp: để tạo thuận lợi cho công tác thanh tra quản lý, thực hiện các giao dịch và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

Nội dung thay đổi cụ thể như sau:

Thông tin đăng ký cũ:…………………………………………………………………………………………….

Số tài khoản:……………………………………………………………………………………………………….

Chủ tài khoản:…………………………………………………………………………………………………….

Chi nhánh ngân hàng:…………………………………………………………………………………………

Thông tin đăng ký mới:………………………………………………………………………………………….

Số tài khoản:……………………………………………………………………………………………………….

Chủ tài khoản:…………………………………………………………………………………………………….

Chi nhánh ngân hàng:…………………………………………………………………………………………

Tôi cam kết những thông tin trên là hoàn toàn chính xác, trung thực và bản thân hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin này.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

Người làm đơn/Người đại diện theo pháp luật                 

(Ký, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com