Đơn xin xác nhận đổi số chứng minh nhân dân

Mẫu Đơn xin xác nhận đổi số chứng minh nhân dân


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ——————–

……., ngày…tháng…năm……

Đơn xin xác nhận đổi số chứng minh nhân dân

Kính gửi: Ông/Bà………………..- Giám đốc ngân hàng………………………………………….

(Chi nhánh:…………………………………………………………………………………………………….. )

Trưởng phòng quản lý nhân sự ngân hàng………………………………………

Toàn thể nhân viên, cán bộ ngân hàng……………………………………………

Tôi tên là:………………………………………………. Sinh ngày:………………………………………………….

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:……………………………………………………………..

Nơi cấp:………………………………………………………………………… cấp ngày……tháng…..năm……

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:…………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại:………………………………………………………………………………………………………………

Dịch vụ đã đăng ký tại ngân hàng

Loại hình dịch vụ đã đang ký:………………………………………………………………………..

– Kỳ hạn:…… Thời gian từ ngày…..tháng…..năm…… đến ngày……tháng……năm……

– Tên chủ sở hữu:………………………………………………………………………………………………

– Mã khách hàng:………………………………………………………………………………………………

Lý do viết đơn

Vào ngày……tháng……năm, tôi có tiến hành làm thủ tục cấp đổi thẻ căn cước công dân (cccd) thay cho chứng minh thư nhân dân (cmnd) theo quy định mới của pháp luật hiện hành.

Sau khi nhận được cccd tôi có đem đến ngân hàng để thực hiện dịch vụ rút tiền với số tiền là:……………………..VNĐ nhưng đã bị nhân viên ngân hàng từ chối với lý do: số cccd không khớp với số chứng minh đã mở tài khoản tại ngân hàng.

Nhận thấy, theo Điều 5 Luật căn cước công dân năm 2014: Quy đinh về quyền và nghĩa vụ của công dân về căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân.

“1. Công dân có quyền sau đây:

        ……

d/ Sử dụng thẻ Căn cước công dân của mình trong giao dịch, thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của công dân”.

Tôi đề nghị xin được thay đổi số chứng minh thư nhân dân (cmnd) sang thẻ căn cước công dân (cccd), để thuận lợi cho quá trình giao dịch của mình tại ngân hàng.

Thông tin cụ thể như sau:

  1. Số chứng minh thư nhân dân cũ:

– Chứng minh nhân dân số:………………………………………………………………………………………….

– Nơi cấp:………………………………………………………………………. cấp ngày……tháng…..năm……

  1. Thẻ căn cước công dân mới:

– Căn cước công dân số:………………………………………………………………………………………………

– Nơi cấp:………………………………………………………………………. cấp ngày…..tháng…..năm……..

Tôi cam kết những thông tin trên là hoàn toàn chính xác, trung thực và bản thân hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin này.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com