Đơn xin xác nhận kết quả học tập

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin xác nhận kết quả học tập


Đơn xin xác nhận kết quả học tập là biểu mẫu được sử dụng trong trường hợp cá nhân muốn xin xác nhận về kết quả học tập tại nơi mình theo học. Người làm đơn phải đề cập đến các thông tin như họ và tên, ngày tháng năm sinh, mã số sinh viên (nếu có), lớp học, khoa/ngành học, lý do xin xác nhận,…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc
———————

……….., ngày … tháng …năm …

ĐƠN XIN XÁC NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP

Kính gửi: Phòng Đào tạo………………………………..

– Căn cứ …..;

–  Căn cứ tình hình thực tế;

Em là:……………………………………………….. Sinh ngày:………………………………………

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………….

Mã số sinh viên:…………………………………………………………………………………………

Là sinh viên lớp:……………………… Khóa:…………………………. Hệ:…………………………

Ngành:…………………………………………….. Chuyên ngành (nếu có):………………………

Căn cứ quy định của nhà trường và kết quả học tập, nay em làm đơn này kính đề nghị phòng Đào tạo xác nhận kết quả học tập các học phần sau trong chương trình đào tạo:

Số TT Học phần đã hoàn thành Học phần xin công nhận
Tên Số TC/
ĐVHT
Nơi học Điểm Tên Số TC/
ĐVHT
1            
2            
3            
           

Để chứng minh những thông tin em trình bày ở trên là đúng sự thật, em xin gửi kèm theo đơn các giấy tờ sau:……………………………………

Rất mong quý cơ quan xem xét và xác nhận cho em.

Em xin chân thành cảm ơn.

Xác nhận của Phòng Đào tạo ……………………………… Người làm đơn

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com