Đơn xin xây dựng tầng hầm

Mẫu Đơn xin xây dựng tầng hầm


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ……., ngày…tháng…năm……

Đơn xin xây dựng tầng hầm

 Kính gửi: – Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/huyện……………………………….

                  –Bộ xây dựng………………………………………………………………………………             

Căn cứ: – Luật Xây dựng 2014;

               – Thông tư số 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.

Tôi tên là:………………………………………………. Sinh ngày:………………………………………………….

Số CMND/CCCD:………………………………………………………………………………………………………..

Nơi cấp:……………………………………………………………………….. cấp ngày……tháng……năm……

Tại:……………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:…………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại:………………………………………………………………………………………………………………

Lý do viết đơn:

Muốn được  xin cấp giấy phép xây dựng đối với xây dựng nhà ở có thiết kế tầng hầm. Cụ thể như sau:

  1. Tên chủ hộ:………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………………………………………………

Số nhà:………………đường…………………………phường (xã)………………………………………

Tỉnh, thành phố:……………………………………………………………………………………………….

Số thiện thoại:…………………………………………………………………………………………………..

  1. Địa điểm xây dựng:……………………………………………………………………………………………

Lô đất số:………………………………………………………………………. diện tích ……………..m2

Tại:…………………………………………………………………………………………………………………..

Phường (xã)………………………………………………………. quận (huyện)………………………..

Tỉnh, thành phố:……………………………………………………………………………………………….

  1. Nội dung của giấy cấp phép

– Cấp công trình:……………………………………………………………………………………………….

– Diện tích xây dựng tầng 1:………………………………………………………………………… m2

Tổng diện tích sàn:……………………………………………………………………………………. m2

Chiều cao công trình:…………………….m

  • Tầng 1:…………………………………………………………………………………………..m2
  • Tầng 2: :…………………………………………………………………………………………m2
  • ………………………………………………………………………………………………………….
  • Tầng hầm:………………………………………………………………………………….. …….m2
  1. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình:…………..tháng
  2. Cam kết tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Xét thấy, Khoản 1 Điều 56  Luật Xây dựng 2014 có quy định

“ Điều 56. Thẩm định dự án đầu tư xây dựng

  1. Dự án đầu tư xây dựng phải được thẩm định trước khi quyết định đầu tư

……………………………………………………………………………………………………………………………  “

Tôi kính đề nghị Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh……………………………. tiến hành công tác thẩm định dự án đầu tư. Sau đó cấp giấy phép xây dựng để tôi có thể nhanh chóng triển khai kế hoạch xây dựng nhà ở

Tôi cam kết những thông tin trên là hoàn toàn chính xác, trung thực và bản thân hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin này.

Tôi  xin chân thành cảm ơn./.

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com