Giải trình đáp ứng điều kiện đầu tư

Mẫu Giải trình đáp ứng điều kiện đầu tư


CÔNG TY …….

Số : …/…..

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

GIẢI TRÌNH ĐÁP ỨNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ

Kính gửi : – UBND Tỉnh …….

– Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh …….

I. Giới thiệu nhà đầu tư và công ty

 1. Nhà đầu tư :

– Công ty  ………

Số đăng ký kinh doanh :

Đăng ký tại :

Địa chỉ :

Mã số thuế :

Điện thoại :

Đại diện theo pháp luật :

Chức vụ :

Ngành nghề kinh doanh :

-Công ty  ………

Số đăng ký kinh doanh :

Đăng ký tại :

Địa chỉ :

Mã số thuế :

Điện thoại :

Đại diện theo pháp luật :

Chức vụ :

Ngành nghề kinh doanh :

II. CÔNG TY ………

Số đăng ký kinh doanh :

Đăng ký tại :

Địa chỉ :

Mã số thuế :

Điện thoại :

Đại diện theo pháp luật :

Chức vụ :

Ngành nghề kinh doanh :

 1. Giới thiệu về dự án :
 2. Tên dự án đầu tư :
 3. Địa điểm thực hiện dự án :
 4. Mục tiêu hoạt động :

Quy mô dự án : – …..

 • …..
 1. Vốn đầu tư :
 • Tổng số vốn đầu tư : ……… đồng

( Bằng chữ : …………..)

 • Vốn góp của các nhà đầu tư :

+Công ty : ……….. đồng

+Công ty : ……….. đồng

 1. Thời hạn và tiến độ thi công :

………….

…………

III. Giải trình khả năng đáp ứng đủ điều kiện đầu tư :

 1. Giải trình về nhà đầu tư :
 • Nhà đầu tư là Công ty …. và Công ty …….. là pháp nhân đăng ký tại Cơ quan đăng ký kinh doanh …..
 1. Giải trình về hình thức đầu tư :
 • Mục đích hoạt động :
 • Phạm vi hoạt động :
 • Đối tượng khách hàng :

Như vậy , hình thức đầu tư của Nhà đầu tư là hoàn toàn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành .

Trên đây là toàn bộ nội dung giải trình của Nhà đầu tư về việc đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực ………

Nhà đầu tư tự nhận thấy hoàn toàn đáp ứng đủ điều kiện để hoạt động kinh doanh cũng như có đủ năng lực và kiến thức chuyên sâu để thực hiện kinh doanh trong lĩnh vực trên .

Nhà đầu tư kính mong Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh …… xem xét và chấp thuận hình thức đầu tư của dư án .

                 NHÀ ĐẦU TƯ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 

CÔNG TY

Công ty …….

 

Giám đốc

( Ký tên , đóng dấu)

Công ty ……

 

Giám đốc

( Ký tên , đóng dấu)

Giám đốc

 

( Ký tên , đóng dấu )

 

Nơi nhận :

– ….. ;

– …… ;

– Lưu VP;

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com