Giải trình dự án đầu tư

Mẫu Giải trình dự án đầu tư


CÔNG TY …….

Số : …/…..

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

GIẢI TRÌNH VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Kính gửi : – UBND Tỉnh …….

– UBND Thành phố ……

– Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh …….

– Sở Xây dựng tỉnh ……..

Công ty ……. giải trình về dự án đầu tư ……. với nội dung như sau :

 1. Nhà đầu tư :
 • Công ty …….
 • Công ty …….
 • ………
 1. Tên dự án :
 • …………..
 1. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư :
 • …………
 1. Mục tiêu hoạt động :

Quy mô dự án : – …..

 • ……
 1. Vốn đầu tư :
 • Tổng số vốn đầu tư : ……… đồng

( Bằng chữ : …………..)

 • Vốn góp của các nhà đầu tư :

-Công ty : ……….. đồng

– Công ty : ……….. đồng

 • Giải trình về nguồn vốn đầu tư :

-…………

-…………

 1. Thời hạn và tiến độ thi công :
 • ………….
 • …………
 1. Cung cấp nguyên , nhiên , vật liệu đáp ứng nhu cầu dự án :
 • ……………..
 • ……………

8 . Lao động :

 • Dự kiến sử dụng tổng số lao động là ……….. lao động

9 . Đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án :

 • ………..
 • …………

Nhà đầu tư : Cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác của nội dung hồ sơ .

Nơi nhận :

– ….. ;

– …… ;

Lưu ….

CÁC NHÀ ĐẦU TƯ

(Ký tên , đóng dấu )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com