Nghiệm thu rừng trồng thay thế

Nghiệm thu rừng trồng thay thế là hoạt động của cơ quan, đơn vị giao đất rừng cho cá nhân, hộ gia đình hoặc tổ chức khác có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra rừng thay thế xác lập bằng văn bản. Dưới đây là mẫu văn bản nghiệm thu cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Nghiệm thu rừng trồng thay thế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

—————–

…., Ngày…. tháng …. năm ….

NGHIỆM THU RỪNG TRỒNG THAY THẾ

Căn cứ Thông tư 23/2016/TT-BNNPTNT Hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh;

Căn cứ Thông tư số 23/2017/TT-BNNPTNT quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác;

Căn cứ Bản hợp đồng số:…/HĐ…-  ……..;

Thành phần tham gia nghiệm thu gồm:

Bên nghiệm thu ( Chủ đầu tư):

Người diện Ông/Bà:………………………………………. Chức vụ: Giám đốc

Công ty…….:……………………………………………………………………..

Mã số thuế:………………………………………………………………………

Trụ sở chính:……………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………….

Bên nhận công việc ( Nhà thầu ………):

Ông/Bà:………………………………………………. Chức vụ: Nhà thầu

CMND/CCCD số:………………………Ngày cấp:………. Nơi cấp:………

HKTT:……………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………..

Ngày…/…./…..,  các bên tiến hành nghiệm thu rừng trồng thay thế các nội dung sau:

1.Đối tượng nghiệm thu

Nghiệm thu rừng trồng thay thế

Tại địa điểm:……………………………………………………………………….

2.Thời gian nghiệm thu

Nghiệm thu rừng trồng thay thế được thực hiện:

Bắt đầu hồi….h, ngày….tháng …..năm…….

Kết thúc vào …h, ngày ……tháng…năm…..

3. Nội dung cụ thể:

Thông tin rừng:

– Diện tích:………………………….

– Vị trí:…………………………. ……

– Cây trồng:…………………………

– Mục đích sử dụng:………………

-……………………

Tiến hành thẩm định:

– Tiêu chuẩn, yêu cầu đối với rừng thay thế:……………

– Khả năng thi hành trên thực tế:…………………

– Hiện trạng rừng:……………………

– Các nội dung khác:……………

4. Kết luận

……………………………………

……………………………………

Sau khi tiến kết thúc nghiệm thu các bên đi đến thống nhất và thực hiện việc ký tên xác nhận bên dưới.

Biên bản nghiệm thu  này được lập thành…..bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ….bản./.

    CHỦ ĐẦU TƯ                                                                                                  NHÀ THẦU

 

( Ký và ghi rõ họ tên)                                                                                     (Ký và ghi rõ họ tên)

    

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com