Công văn báo cáo

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn báo cáo

Công văn báo cáo là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để báo cáo cho một /một số chủ thể có thẩm quyền/có liên quan về một/một số hoạt động, kết quả của hoạt động,… nào đó.


CÔNG TY……….

PHÒNG…………….

—————–

Số:…../CV-……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

……….., ngày…. tháng….. năm……..

CÔNG VĂN BÁO CÁO

V/v Báo cáo..…………………….

—————————-

     Ngày…. tháng…. năm……, Phòng/Ban/Công ty/………… nhận được văn bản………….. của……………. về việc triển khai hành động/hoạt động/…… theo………………….

Hôm nay, ngày…/…./….., thay mặt Phòng/Ban/Công ty/……….. tôi xin báo cáo kết quả/tiến trình/….. sau quá trình triển khai thực hiện hành động/ hoạt động……………

………………………

(Phần này bạn viết báo cáo kết quả/tiến trình/… sau quá trình triển khai thực hiện hành động/hoạt động/… Tùy theo cụ thể công việc, tình huống của việc mà bạn muốn báo cáo cho chủ thể nhận công văn mà bạn có những cách trình bày khác nhau)

Tôi xin cam đoan những thông tin, kết quả,…. mà tôi đã báo cáo trên đây là trung thực, đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính trung thực của những thông tin này.

………… kính gửi Ban Giám đốc/Công ty/………… xem xét.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

– Ban Giám đốc/…;

– Lưu VT (……).

TRƯỞNG PHÒNG…….(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com