Công văn chốt sổ bảo hiểm

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn chốt sổ bảo hiểm

Công văn chốt sổ bảo hiểm là văn bản được sử dụng khi cá nhân, tổ chức có yêu cầu muốn xin chốt sổ bảo hiểm.

CÔNG TY …

______

Số: …/CV-…

V/v: Xin chốt sổ bảo hiểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

            ………,ngày … tháng … năm…

CÔNG VĂN CHỐT SỔ BẢO HIỂM

Kính gửi:  Công ty Bảo hiểm xã hội Quận/Huyện….

Trước hết, Công ty…. chúng tôi xin gửi tới quý công ty lời chào trân trọng và xin trình bày một việc như sau:

Tháng … năm 20…, anh Nguyễn Văn A đã ký hợp đồng làm việc tại công ty của chúng tôi. Kể từ thời gian đó, anh A làm việc tại công ty chúng tôi và đã đóng bảo hiểm được 1 năm. Nhưng sau đó, đến tháng … năm 20…, anh A nghỉ việc mà chưa ký vào sổ BHXH (tại thời điểm năm 20…). Sau khi anh A nghỉ việc, công ty chúng tôi đã trả lại sổ bảo hiểm của anh A cho quý công ty. Sổ bảo hiểm này đã bị hủy vào năm 20… Thời điểm hiện tại anh A đã quay lại công ty của chúng tôi làm việc và có sổ Bảo hiểm xã hội mới. Nay chúng tôi vẫn còn lưu giữ các tài liệu để chứng minh anh A đã làm việc và tham gia Bảo hiểm xã hội tại công ty chúng tôi trong 1 năm.

Vậy chúng tôi làm công văn này kính đề nghị Công ty Bảo hiểm xã hội quận/huyện………………….. tạo điều kiện cho anh A để anh A có thể được bảo lưu quá trình đóng bảo hiểm đó sang sổ BHXH mới. Những dữ liệu có liên quan đến quá trình làm việc và đóng bảo hiểm xã hội được công ty chúng tôi gửi trong file đính kèm.

Chúng tôi cam kết những lời trình bày trên đúng sự thật. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong nhận được sự giúp đỡ từ phía quý cơ quan.

Trân trọng.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu HC,..

GIÁM ĐỐC

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com