Công văn đề nghị ngừng sử dụng trái phép thương hiệu

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn đề nghị ngừng sử dụng trái phép thương hiệu

Công văn đề nghị ngừng sử dụng trái phép thương hiệu là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị một hoặc một số chủ thể có hành vi sử dụng trái phép thương hiệu chấm dứt hành vi này.


CÔNG TY……….

 

PHÒNG…………….

—————–

Số:…../CV-……..

V/v Đề nghị ngừng sử dụng trái phép thương hiệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

……….., ngày…. tháng….. năm……..

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ NGỪNG SỬ DỤNG TRÁI PHÉP THƯƠNG HIỆU

Kính gửi: – Công ty………………

(Địa chỉ:…………………………………………….)

       Ngày…. tháng…. năm……, Công ty chúng tôi/…. đã được bảo hộ quyền sở hữu đối với thương hiệu………………………. theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số…………. do Cục Sở hữu trí tuệ cấp ngày…./…../…….. Theo đó, Công ty chúng tôi có toàn quyền sử dụng đối với thương hiệu………………..

Tuy nhiên, vào ngày…/…/…… , công ty chúng tôi phát hiện Quý công ty có hành vi sử dụng thương hiệu……………. tại…………………. mà không có sự đồng ý của Công ty chúng tôi.

Đây là hành vi sử dụng trái phép thương hiệu.

Do vậy, chúng tôi làm công văn này kính gửi đến Quý công ty để đề nghị Quý công ty ngừng sử dụng trái phép thương hiệu trên tại……………….. trong thời gian muộn nhất là hết ngày…/…/…..

Kính mong Quý công ty xem xét và chấm dứt hành vi sử dụng trái phép thương hiệu mà tôi đã nêu trên. Nếu hết ngày…/…/….. ma Quý công ty không chấm dứt hành vi sử dung trái phép thương hiệu trên, chúng tôi xin áp dụng các biện pháp cần thiết khác để xử lý.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– …;

– Lưu VT (……).

TRƯỞNG PHÒNG/GIÁM ĐỐC/…

 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com