Công văn gia hạn hợp đồng

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn gia hạn hợp đồng

Công văn gia hạn hợp đồng là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị một hoặc một số chủ thể nhất định đồng ý/chấp nhận việc gia hạn hợp đồng.


CÔNG TY……….

 

PHÒNG…………….

—————–

Số:…../CV-……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————–

……….., ngày…. tháng….. năm……..

CÔNG VĂN GIA HẠN HỢP ĐỒNG

V/v Đề nghị gia hạn hợp đồng

———————–

       Hôm nay, ngày… tháng…. năm…., Phòng/Ban/Công ty/……………. chúng tôi làm công văn này để kính đề nghị Quý công ty xem xét gia hạn thực hiện Hợp đồng…… ký kết giữa………. và Quý công ty vào ngày…./…../……. từ ngày…./…./……. đến …………

Với lý do sau:

…………………………………

…………………………………

(Bạn trình bày lý do dùng để thuyết phục chủ thể có thẩm quyền về việc đề nghị gia hạn thực hiện hợp đồng mà bạn đưa ra là hợp lý và hợp pháp, có lợi ích cho cả hai bên)

Phòng/Ban/Công ty… chúng tôi kính gửi Công văn ………… tới Quý công ty/Phòng/Ban/… để thông báo với Quý công ty/Phòng/Ban/… sự việc trên.

Kính đề nghị Quý công ty/Phòng/Ban/… xem xét và đồng ý cho ……….. gia hạn thực hiện Hợp đồng……….. trong thời gian…………………. để đảm bảo……………… (bạn đưa ra lợi ích mà các bên có thể đạt được nếu việc gia hạn hợp đồng được chấp nhận)

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

– Công ty…………….;

– Phòng/Ban/…….;

– …;

– Lưu VT (……).

GIÁM ĐỐC/TRƯỞNG PHÒNG/…….

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com