Công văn hướng dẫn

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn hướng dẫn

Công văn hướng dẫn là văn bản được tổ chức, cá nhân sử dụng để hướng dẫn một hoặc một số chủ thể khác thực hiện/áp dụng một số công việc/quy định,…


CÔNG TY……….

 

PHÒNG…………….

—————–

Số:…../CV-……..

V/v hướng dẫn………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————–

……….., ngày…. tháng….. năm……..

CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN

Kính gửi: Công ty………………..

(Địa chỉ:……………………………………..)

     Ngày…. tháng…. năm……, Công ty/Cơ quan/Ông/Bà…….. có ban hành văn bản…………… quy định về/để điều chỉnh vấn đề……………………..

Tuy nhiên, sau thời gian….. tổ chức thực hiện/áp dụng/………….., nhận thấy:

…………………………………………

(Bạn trình bày về lý do dẫn tới việc bạn làm công văn với nội dung trên, ví dụ, bạn nhận thấy việc áp dụng quy định …… là không phù hợp giữa các bộ phận/ban ngành/địa phương,… nên cần một văn bản hướng dẫn để những chủ thể này có thể áp dụng một cách phù hợp, đồng nhất,…)

Do vậy, (công ty) tôi làm công văn này để hướng dẫn việc…………… của ….…………. Cụ thể:

……………………………………

(bạn trình bày nội dung hướng dẫn tùy từng trường hợp của bạn)

Trách nhiệm của………………..(Bạn trình bày về trách nhiệm của các bên trong việc thực hiện công văn này)

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

– Phòng/Ban/Công ty/…;

– Lưu VT (……).

GIÁM ĐỐC…….(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com