Công văn khen thưởng

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn khen thưởng


Công văn khen thưởng là mẫu văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng khi có đề nghị khen thưởng một cá nhân, tập thể nào đó.

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

_______

Số: …/CV-…

V/v: Khen thưởng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

…………., ngày … tháng … năm …

CÔNG VĂN KHEN THƯỞNG

Kính gửi: Tên cơ quan/ đơn vị………………………………….

Căn cứ vào hướng dẫn xét khen thưởng của ………………………………………….

Căn cứ vào kết quả công tác ………….., Tên cơ quan, đơn vị ……………. kính đề nghị quý cơ quan xem xét việc khen thưởng đối với …………………………………………………………………..

Vì đã có thành tích xuất sắc trong…………………………………………………………

Rất mong nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của quý cơ quan để động viên công tác của …………….

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:

–          Như trên;

–          Lưu: VT;

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com