Công văn khôi phục mã số thuế

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn khôi phục mã số thuế


Công văn khôi phục mã số thuế là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng khi có nhu cầu xin khôi phục lại mã số thuế của cơ quan mình.

CÔNG TY ..…

_____

Số: …/CV- …

V/v: Xin khôi phục mã số thuế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

……., ngày  … tháng … năm …

CÔNG VĂN XIN KHÔI PHỤC MÃ SỐ THUẾ

Kính gửi: Chi cục Thuế quận/huyện……………

Tên Công ty: Doanh nghiệp:……………………………………………………………………

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh:……………….. đăng ký kinh doanh ngày …. tháng … năm … do Sở Kế hoạch và Đầu tư …. cấp.

Đại diện theo pháp luật bởi ông/bà: …………………………………………………………..

Số CMND/CCCD:………… Nơi cấp:……….. Cấp ngày:…………………………………….

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:…………………………………………………………………………………………

Được biết từ ngày …/…/…., công ty chúng tôi đã bị khóa mã sỗ thuế vì lý do……………

Nay đề phục vụ hoạt động kinh doanh trở lại và ………………

Chúng tôi Đề nghị: Xin khôi phục mã số thuế

Chúng tôi cam đoan những thông tin trên đây là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:

–          Như trên;

–          Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC

(Ký và ghi rõ họ tên

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com