Công văn xin ân hạn thuế

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn xin ân hạn thuế


Công văn xin ân hạn thuế là văn bản được cá nhân, tổ chức nộp đến cơ quan thuế khi có nhu cầu muốn xin gia hạn nộp thuế.

CÔNG TY CỔ PHẦN A

__________

Số:…./CV-…

V/v: xin ân hạn thuế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

            ……., ngày  … tháng … năm …

CÔNG VĂN XIN ÂN HẠN THUẾ

Kính gửi: Tên cơ quan, đơn vị thu thuế

Trước hết, chúng tôi xin gửi lời chào đến quý cơ quan và xin trình bày một việc như sau:

Công ty Cổ phần A được thành lập ngày … tháng … năm … tên viết tắt là ………………Mã số thuế: ……………… Địa chỉ tại: …………………………………………………………

Điện thoại: Fax:

Ngày … tháng … năm … chúng tôi có nhập lô hàng số: …., hợp đồng số: …. Với các thông tin sau:

Tên hàng:

Số lượng:

Trị giá:

Lý do: Lô hàng được nhập để làm nguyên liệu sản xuất.

Công ty gửi đến công văn này đến quý cơ quan kính mong quý cơ quan xem xét và chấp thuận cho chúng tôi được ân hạn thuế sau 30 ngày nhập hàng.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của quý cơ quan.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: VT;…

GIÁM ĐỐC

 (Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com