Đơn xin ân giảm án tử hình

Tử hình là hình phạt đặc biệt chỉ áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong nhóm các tội xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm tính mạng con người, các tội phạm về ma túy, tham nhũng và một số tội phạm đặc biệt nghiêm trọng khác do Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định. Bất kỳ người nào bị kết án tử hình đều có quyền xin ân giảm hoặc xin thay đổi mức hình phạt. Để được ân giảm, người bị kết án tử hình có quyền làm đơn xin ân giảm gửi lên Chủ tịch nước. Bản án chỉ có thể đưa ra thi hành sau khi có ý kiến trả lời của Chủ tịch nước.  Dưới đây là một trường hợp về đơn xin ân giảm án tử hình:

Mẫu Đơn xin ân giảm án tử hình

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…, ngày…tháng…năm…

 ĐƠN XIN ÂN GIẢM ÁN TỬ HÌNH

– Căn cứ Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017;

– Căn cứ Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015;

– Căn cứ Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ năm “Thi hành Bản án và quyết định của Tòa án” của Bộ Luật tố tụng hình sự do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành.

Kính gửi: Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Kính thưa ngài chủ tịch,

Tên tôi là:………………………………………….. Giới tính:……

CMND số : ………………………………….. Ngày cấp : ……………….. Tại : ……………………

Ngày sinh : ……………………

Địa chỉ thường trú : ……………………………………………………………………………………

Là:…………………………

Vì những lý do trên, tôi làm đơn này kính mong Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xem xét, chấp nhận đơn xin ân giảm của tôi, để Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao chuyển hình phạt tử hình thành tù chung thân cho tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Kí và ghi rõ họ tên)

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com