Đơn xin đấu thầu đất

Mẫu Đơn xin đấu thầu đất

Nội dung cơ bản của đơn như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

————–o0o————–

…. , ngày …  tháng … năm 2018

ĐƠN XIN ĐẤU THẦU ĐẤT

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân quận, huyện………………..

Tôi là: ………………………………………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số: ………………….    Cấp ngày: …………………        Tại: ……………

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………

Tôi làm đơn này xin được đấu thầu đất với những nội dung như sau:

– Địa điểm khu đất xin thầu: ……………………………………………………………………………..

– Diện tích (m2): …………… Với ranh giới được xác định bởi bản đồ hiện trạng do đơn vị đo đạc có tên ………………. lập ngày … tháng …. năm … hoặc trích lục bản đồ địa chính số … ngày … tháng … năm … của ………

– Mục đích sử dụng đất: …………………………………………………………………………………..

– Thời hạn thầu: ……………………………………………………………………………………………

– Giá thầu:…………………………………………………………………………………………………..

Cam kết:

– Sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai;

– Nếu trúng thầu, tôi xin nộp đầy đủ và đúng thời hạn số tiền thầu theo quy định.

– Các cam kết khác (nếu có)…

                                                                                                            Người làm đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com