Đơn xin xác nhận buôn bán

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin xác nhận buôn bán

Đơn xin xác nhận buôn bán là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xác nhận hoạt động buôn bán trên thực tế mà cá nhân, tổ chức thực hiện.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

……….., ngày…. tháng….. năm……..

 ĐƠN XIN XÁC NHẬN BUÔN BÁN

(V/v: Xác nhận………………………..)

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)………..

– Ông………………….. – Chủ tịch UBND xã (phường, thị trấn)…………….

(hoặc các chủ thể có thẩm quyền khác)

Tên tôi là:…………………                            Sinh năm:……….

Chứng minh nhân dân số:………………… do CA…………. cấp ngày…/…./……

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………..

Hiện đang cư trú tại:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………

(Nếu là tổ chức thì trình bày thông tin sau:

Công ty…………………………

Địa chỉ trụ sở:…………………………………….

Giấy đăng ký doanh nghiệp số:……………… do Sở kế hoạch và đầu tư………… cấp ngày…/…/…..

Hotline:……………..                      Số Fax (nếu có):…………..

Người đại diện theo pháp luật:…………………………….             Sinh năm:………..

Chức vụ:…………..

Chứng minh nhân dân số:……………………. Do CA………. cấp ngày…/…./……

Nơi thường trú:…………………………………

Hiện đang cư trú tại:……………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………

Căn cứ đại diện:………………..)

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan/Ông/Bà… sự việc sau:

……………………………………………

 (Phần này, bạn trình bày hoàn cảnh dẫn đến việc bạn làm đơn, ví dụ, hiện tại, bên cơ quan có thẩm quyền kiểm tra hoạt động của công ty bạn và có nghi ngờ về việc công ty bạn không có hoạt động kinh doanh thực tế, hoặc khi bạn muốn chứng minh tính hợp pháp của một số tiền nằm trong thu nhập và bạn cần xác nhận về việc một phần thu nhập đó của bản thân là xuất phát từ hoạt động buôn bán trên thực tế,…)

Với những lý do sau:

…………………………………………

(Bạn đưa ra lý do mà bạn sử dụng để thuyết phục chủ thể có thẩm quyền chấp nhận đề nghị mà bạn sẽ đưa ra bên dưới)

Tôi làm đơn này kính đề nghị Quý cơ quan/Ông/Bà/…  xác nhận việc:

(Công ty) tôi có hoạt động buôn bán các mặt hàng sau:

………………………………………

Tại địa điểm…………… trong thời gian từ ngày…/…/….. đến………

………………………………………

(Phần này, bạn đưa ra thông tin về hoạt động buôn bán mà bạn cần xác nhận)

Tôi xin cam đoan những thông tin mà tôi đã nêu trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước Quý cơ quan/Ông/Bà/… về tính trung thực của những thông tin này.

Kính mong Quý cơ quan/Ông/Bà/… xem xét và thực hiện việc xác nhận tính chính xác của những thông tin trên.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Để chứng minh cho tính chính xác của thông tin tôi đã nêu trên, tôi xin gửi kèm theo đơn này những văn bản, tài liệu, chứng cứ chứng minh sau:…………………….. (Bạn nêu rõ số lượng, tình trạng văn bản,…)

Xác nhận của…………… Người làm đơn

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com