Đơn xin xác nhận đã mua hàng hóa

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin xác nhận đã mua hàng hóa

Đơn xin xác nhận đã mua hàng hóa là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền (thường là bên bán hàng hóa) xác nhận việc cá nhân, tổ chức này đã mua hàng hóa.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

……….., ngày…. tháng….. năm……..

 ĐƠN XIN XÁC NHẬN ĐÃ MUA HÀNG

Kính gửi: – Công ty….………….

– Ban Giám đốc công ty

(Hoặc các chủ thể khác có thẩm quyền)

Tên tôi là:…………………                            Sinh năm:……….

Chứng minh nhân dân số:………………… do CA…………. cấp ngày…/…./……

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………..

Hiện đang cư trú tại:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………

(Nếu là tổ chức thì trình bày thông tin sau:

Công ty: ………………………………..

Địa chỉ trụ sở:…………………………………….

Giấy đăng ký doanh nghiệp số:……………… do Sở kế hoạch và đầu tư………… cấp ngày…/…/…..

Hotline:……………..                      Số Fax (nếu có):…………..

Người đại diện theo pháp luật:…………………………….             Sinh năm:………..

Chức vụ:…………..

Chứng minh nhân dân số:……………………. Do CA………. cấp ngày…/…./……

Nơi thường trú:…………………………………

Hiện đang cư trú tại:……………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………

Căn cứ đại diện:………………..)

Tôi xin trình bày với Quý  công ty/Ông/Bà/… sự việc sau:

……………………………………………

(Phần này, bạn trình bày hoàn cản dẫn đến việc bạn làm đơn, ví dụ, bạn gặp khó khăn do có nghi ngờ về tính trung thực, khách quan của việc mua hàng do nhân viên chịu trách nhiệm, nên, bạn có nhu cầu muốn xác nhận, xác minh của bên bán về việc nhân viên này đã mua hàng, xác nhận tính chính xác của những thông tin mà nhân viên này đã đưa ra…)

Và vì những lý do sau:

……………………………………………

(Bạn đưa ra lý do để thuyết phục bên xác nhận rằng đề nghị của bạn là hợp lý, hợp pháp để người này thực hiện việc xác nhận cho bạn)

Tôi làm đơn này kính đề nghị Quý công ty/Ông/Bà…  xác nhận việc:

Ông/Bà:………………………….. đã mua những hàng hóa được liệt kê sau:

1./Tên mặt hàng:…………………….. Số lượng:…………………….. Giá:…………………

2./Tên mặt hàng:…………………….. Số lượng:…………………….. Giá:…………………

3./…

Vào ngày…./…./…… theo………………….. dưới tư cách……………………

Tôi xin cam đoan những thông tin mà tôi đã nêu trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước Quý công ty/Ông/Bà/… về tính trung thực của những thông tin này.

Kính mong Quý công ty/Ông/Bà/…  xem xét và xác nhận việc Ông/Bà:……………………. Đã mua hàng hóa của Quý công ty/Ông/Bà… theo thông tin mà tôi đã nêu trên.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Kèm theo đơn này, tôi xin gửi kèm những văn bản, tài liệu sau (nếu có):………………….. (bạn nêu rõ tình trạng, số lượng văn bản gửi kèm)

Xác nhận của…………… Người làm đơn

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com