Đơn xin xác nhận tài sản là của công ty

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin xác nhận tài sản là của công ty

Đơn xin xác nhận tài sản là của công ty là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xác nhận một hoặc một số tài sản xác định nào đó là tài sản thuộc sở hữu của công ty.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

……….., ngày…. tháng….. năm……..

 ĐƠN XIN XÁC NHẬN TÀI SẢN LÀ CỦA CÔNG TY

(V/v: …………… là tài sản của công ty……………..)

Kính gửi: – Công ty……………………

– Ban Giám đốc;

– Ông/Bà………………… – Giám đốc/… công ty………… (thường là người đại diện theo pháp luật)

(Hoặc các chủ thể có thẩm quyền khác)

Tên tôi là:…………………                            Sinh năm:……….

Chứng minh nhân dân số:………………… do CA…………. cấp ngày…/…./……

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………..

Hiện đang cư trú tại:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………

Là:……………. (tư cách làm đơn của bạn, Chủ thể góp vốn thành lập công ty,…)

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan/Ông/Bà… sự việc sau:

……………………………

(Phần này, bạn trình bày hoàn cảnh, sự việc dẫn đến việc bạn làm đơn, ví dụ, bạn và một số người có góp vốn thành lập công ty và dùng số tiền góp được mua một/một số tài sản dùng để phục vụ hoạt động của công ty, hiện nay có nhu cầu xác nhận đây là tài sản chung để có thể chuyển nhượng/bán/…. tài sản này để chi trả nợ/…)

Vì những lý do sau:

………………………………

(Bạn đưa ra lý do mà bạn sử dụng để thuyết phục chủ thể có thẩm quyền rằng đề nghị bạn đưa ra là đúng với sự thật khách quan, phù hợp với quy định của pháp luật,… từ đó đề nghị chủ thể này xác nhận thông tin cho bạn)

Tôi làm đơn này kính đề nghị Quý cơ quan/Ông/Bà/…  xác nhận những tài sản sau:

1./…

2./…

(Phần này bạn đưa ra các thông tin, đặc điểm về diện tích đất mà bạn đề nghị chủ thể có thẩm quyền xác nhận đó là phần đất lưu không)

Là tài sản của công ty……………….. do………….. (ví dụ: mua từ tiền vốn của công ty/ phát sinh từ hoạt động của công ty/…)

Tôi xin cam đoan những thông tin mà tôi đã nêu trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước Quý cơ quan/Ông/Bà/… về tính trung thực của những thông tin này.

Kính mong Quý cơ quan/Ông/Bà/… xem xét, xác minh và xác nhận thông tin mà tôi đã nêu trên.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Chứng minh cho những thông tin trên, tôi xin gửi kèm theo đơn này những văn bản, tài liệu, chứng cứ sau (nếu có):…………………….. (Bạn nêu rõ số lượng, tình trạng văn bản,…)

Xác nhận của…………… Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com