Đơn xin xác nhận tên cũ

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin xác nhận tên cũ

Đơn xin xác nhận tên cũ là văn bản được cá nhân sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xác nhận việc người này có sử dụng một tên khác so với thời điểm hiện tại tại một thời gian xác định nào đó.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

……….., ngày…. tháng….. năm……..

 ĐƠN XIN XÁC NHẬN TÊN CŨ 

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)……………

– Ông…………………. – Chủ tịch UBND xã (phường, thị trấn)………

(Hoặc các chủ thể khác có thẩm quyền)

Tên tôi là:…………………                            Sinh năm:……….

Chứng minh nhân dân số:………………… do CA…………. cấp ngày…/…./……

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………..

Hiện đang cư trú tại:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan/Ông/Bà sự việc sau:

Tôi là:…………. (tư cách làm đơn, ví dụ, công dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh……….)

……………………………………………

(Phần này, bạn trình bày hoàn cản dẫn đến việc bạn làm đơn, ví dụ: bạn đang cần xác định tên trước đây của mình để làm căn cứ chứng minh với một số chủ thể khác rằng tên được sử dụng trong các giấy tờ, bằng cấp của bạn trước đây được sử dụng theo tên cũ của bạn mà không phải là của người khác,…)

Và vì những lý do sau:

…………………………………………

(Bạn đưa ra lý do để thuyết phục bên xác nhận rằng đề nghị của bạn là hợp lý, hợp pháp để người này thực hiện việc xác nhận cho bạn)

Tôi làm đơn này kính đề nghị Quý cơ quan/Ông/Bà…  xác nhận:

Vào thời gian………., tôi sử dụng tên…………… trong quá trình………

…………………………………………

(Bạn đưa ra các thông tin khác mà bạn cần xác nhận)

Tôi xin cam đoan những thông tin mà tôi đã nêu trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước Quý cơ quan/Ông/Bà/… về tính trung thực của những thông tin này.

Kính mong Quý cơ quan/Ông/Bà/…  xem xét và xác nhận trước thời gian……….. tên của tôi là…………………..

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Kèm theo đơn này, tôi xin gửi kèm những văn bản, tài liệu sau (nếu có):………………….. (bạn nêu rõ tình trạng, số lượng văn bản gửi kèm)

Xác nhận của…………… Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com