Đơn xin xác nhận thuộc trường hợp khó sinh

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin xác nhận thuộc trường hợp khó sinh

Đơn xin xác nhận thuộc trường hợp khó sinh là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xác nhận ca sinh của một hoặc một số cá nhân thuộc trường hợp khó sinh.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

……….., ngày…. tháng….. năm……..

 ĐƠN XIN XÁC NHẬN THUỘC TRƯỜNG HỢP KHÓ SINH 

Kính gửi: – Bệnh viện………….

– Ông……………………. – Giám đốc bệnh viện………….

(Hoặc các chủ thể khác có thẩm quyền, đó thường là các cơ sở y tế)

Tên tôi là:…………………                            Sinh năm:……….

Chứng minh nhân dân số:………………… do CA…………. cấp ngày…/…./……

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………..

Hiện đang cư trú tại:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………

(Nếu là tổ chức thì trình bày thông tin sau:

Công ty: ………………………………..

Địa chỉ trụ sở:…………………………………….

Giấy đăng ký doanh nghiệp số:……………… do Sở kế hoạch và đầu tư………… cấp ngày…/…/…..

Hotline:……………..                      Số Fax (nếu có):…………..

Người đại diện theo pháp luật:…………………………….             Sinh năm:………..

Chức vụ:…………..

Chứng minh nhân dân số:……………………. Do CA………. cấp ngày…/…./……

Nơi thường trú:…………………………………

Hiện đang cư trú tại:……………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………

Căn cứ đại diện:………………..)

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan/Ông/Bà/… sự việc sau:

………………………………………………

Và vì những lý do sau:

………………………………………………

(Phần này, bạn trình bày hoàn cảnh, lý do dẫn đến việc bạn làm đơn, ví dụ, theo nội quy, quy định của công ty bạn, khi người vợ thuộc trường hợp khó sinh, người lao động nam làm việc trong công ty sẽ được hưởng thời gian nghỉ có lương để chăm sóc vợ dài hơn các trường hợp còn lại, do vậy, bạn cần xác nhận ca sinh của vợ bạn thuộc trường hợp khó sinh của bệnh viện để làm thủ tục đề nghị kéo dài ngày nghỉ để chăm vợ của bạn với công ty,…)

Tôi làm đơn này kính đề nghị Quý bệnh viện/Ông/Bà…  xác nhận việc:

Thai phụ:……………………………                             Sinh năm:…………..

Chứng minh nhân dân số:……………………………… do CA………………… cấp ngày…./…./……

Vào viện ngày:……………..

Thuộc trường hợp khó sinh.

Tôi xin cam đoan những thông tin mà tôi đã nêu trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước Quý bệnh viện/Ông/Bà/… về tính trung thực của những thông tin này.

Kính mong Quý bệnh viện/Ông/Bà/…  xem xét và xác nhận ca sinh của vợ tôi là trường hợp khó sinh để……………………… (mục đích sử dụng giấy xác nhận của bạn)

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Kèm theo đơn này, tôi xin gửi kèm những văn bản, tài liệu sau (nếu có):………………….. (bạn nêu rõ tình trạng, số lượng văn bản gửi kèm)

Xác nhận của…………… Người làm đơn

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com