Đơn yêu cầu Ủy ban nhân dân đính chính sai xót trên bìa đỏ

Việc sai sót về thông tin trên Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất hiện nay thường xuyên xảy ra. Theo đó, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất cần làm đơn đính chính lại các thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Căn cứ Điều 83 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định:

Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính. Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính“.

Theo đó, người sử dụng đất là cá nhân, hộ gia đình cần làm đơn gửi đến Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Phòng tài nguyên môi trường với những huyện chưa có chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai để thực hiện thủ tục đính chính. Đơn có thể gửi trực tiếp hoặc gửi gián tiếp thông qua Ủy ban nhân dân. Nội dung đơn như sau:

Mẫu Đơn yêu cầu Ủy ban nhân dân đính chính sai xót trên bìa đỏ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-oOo———-

………., ngày …… tháng …… năm 2018

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐÍNH CHÍNH SAI XÓT TRÊN BÌA ĐỎ

(V/v: Đính chính nội dung sai sót trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

Kính gửi:     – Phòng Tài nguyên và Môi trường ………………….;

                   – Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất …………….;

Tôi tên là: …………………………………… sinh năm …………………..

Chứng minh nhân dân:……………………ngày cấp:…………….nơi cấp:…………………..

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………………………….

Là người đứng tên trên giấy chứng nhận số (số seri ghi tại trang 1 của GCN) ………..…….. được UBND (huyện/thị xã, thành  phố) ……………………….……. cấp ngày ………

Hôm nay tôi viết đơn này xin được trình bày nội dung sự việc như sau:

Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng kí quyền sử dụng đất do cơ quan cấp, tôi đã phát hiện ra một số sai sót về thông tin trên giấy chứng nhận như sau:…….

Nay tôi xin đề nghị được đính chính lại thông tin sai sót như sau:

STT Thông tin trên Giấy chứng nhận Thông tin đề nghị được sửa
     
     
     

Kính mong quý cơ quan xem xét và giải quyết để đảm bảo quyền và lợi ích của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Tài liệu chứng cứ kém theo: Người làm đơn
– Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

 

– Bản sao các tài liệu chứng minh thông tin cần đính chính, sai sót.

(Ký, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com