Giải trình sả thải ra môi trường

Giải trình sả thải ra môi trường là văn bản của cá nhân, tổ chức hoạt động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất có những quy định về môi trường đặc thù nhưng không tuân theo những quy định đó nên cần phải trình bày và giải thích với cấp trên……….

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Giải trình sả thải ra môi trường


TÊN CƠ QUAN

————————–

Số: ……./GTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày….tháng…..năm……

GIẢI TRÌNH SẢ THẢI RA MÔI TRƯỜNG

Vv: Sả thải ra môi trường

Kính gửi: …………………………………..

(Có thể là cấp trên trực tiếp của người viết giải trình, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường…)

Căn cứ………………………….. (Văn bản của cơ quan quản lý nhà nước về cấp phép xây dựng…)

Căn cứ…………………………. (Văn bản của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường…)

Tôi tên là: ……………………… Sinh ngày………..

Hiện đang là: …………………… (người phụ trách công trình sả thải ra môi trường)

Tôi xin trình bày với quý cơ quan các nội dung liên quan đến việc xả thải ra môi trường như sau:

(Trình bày lý do việc sả thải ra môi trường)

Ngày…tháng….năm…., tôi có được Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên môi trường tỉnh/thành phố……..ban hành quyết định cho phép tôi được thực hiện dự án……. .

Trong quyết định của Sở Xây dựng có nói rõ các vấn đề về việc xả thải khí thải ra môi trường không được vượt quá…………. .Trong quá trình thực hiện dự án, chúng tôi đã sả thải ra môi trường đúng mức độ theo quy định của pháp luật và đã có những biện pháp ngăn chặn việc sả thải ra môi trường đối với người dân vùng lân cận.

………………. (Có thể nói thêm về việc sả thải này)

Trên đây là toàn bộ giải trình của tôi về vấn đề sử dụng vượt quỹ so với dự toán. Kính mong Qúy Cơ quan xem xét!

Tôi xin trân thành cảm ơn!

Nơi nhận

 

– Như trên

– VT; VP

BỘ PHẬN BAN HÀNH GIẢI TRÌNH

(Có thể là cá nhân, tổ chức…)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com