Giấy biên nhận vay tiền có người làm chứng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——***——

GIẤY BIÊN NHẬN VAY TIỀN

Tôi tên là               : …………………………

Điện thoại              : …………………………

Số CMND              : …………… Ngày cấp: ………… Nơi cấp: …………

Hộ khẩu thường trú tại: …………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………

Hôm nay, vào lúc ……………. ngày ….. tháng ….. năm 201…..

Tôi có vay của Ông (Bà):  ……………………………………… một khoản tiền để làm ăn.

Địa chỉ tại số          : ……………………………

Thông tin khác       : ……………………………

Với số tiền là         : ………………VNĐ

(Viết bằng chữ       : ……………)

Hẹn sau                 : ……… ngày, tức là ngày: …………………… tôi sẽ hoàn trả lại đầy đủ số tiền gốc trên và lãi suất theo thỏa thuận.

Tôi đã hiểu rõ và nhất trí tuân theo những yêu cầu của người cho vay tiền, nay tôi viết giấy biên nhận vay tiền này để xác nhận và cũng là làm bằng chứng về việc tôi vay tiền của

Ông (Bà)                : ………………

Tôi cam kết những nội dung trên đây là hợp pháp, đầy đủ, chính xác và trung thực.

Nếu có gì gian dối tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật hiện hành của nước Việt Nam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản./.

Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 201….

NGƯỜI CHO VAY

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI VAY TIỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

NGƯỜI LÀM CHỨNG

(Ký, ghi rõ họ tên, thông tin cá nhân)

Tôi là: …………., tôi nhận làm chứng cho việc lập giấy biên nhận vay tiền này giữa các bên.

Chứng minh nhân dân số: ………….. cấp ngày ……. tại ……..

Hộ khẩu thường trú: ……………………..

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com