Hợp đồng chuyển nhượng nhà hàng

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng nhà hàng


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———***———

Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 201….

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG NHÀ HÀNG BẢO TRÂM

(Số: …../201…../HĐCN)

Giữa

………………………………………………………….

……………………………………………………

MỤC LỤC

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

ĐIỀU 2: GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG

ĐIỀU 3: TIỀN ĐẶT CỌC

ĐIỀU 4: THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

ĐIỀU 5: CAM KẾT VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

ĐIỀU 6: VI PHẠM HỢP ĐỒNG

ĐIỀU 7: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

ĐIỀU 8: LUẬT ÁP DỤNG VÀ TÀI PHÁN

ĐIỀU 9: CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

——–o0o——–

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG

NHÀ HÀNG BẢO TRÂM

Số: ……./201… HĐCN

–  Căn cứ Bộ luật dân sự 2015 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

–  Luật thương mại số 36/2005/QH11 của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa 11 thông qua ngày 14/6/205

– Căn cứ nhu cầu các bên

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm 201…. tại ………….., ……………., Phường …….., Quận ………….., Thành phố Hà Nội, chúng tôi gồm:

 

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A) :

Ông/Bà:                ………………………………………………………………………………….
Sinh ngày:     ……………………..
Chứng minh nhân dân số: ……………………….., cấp ngày: …………………….., tại ……………………..
Thường trú: ………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Là người có toàn quyền sử dụng hợp pháp đối với Nhà hàng ……………..tại địa chỉ Số ……………., …………………, phường …………………., quận ………………., thành phố Hà Nội

 

BÊN ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B) :

Ông/Bà:                ………………………………………………………………………………….
Sinh ngày:     ……………………..
Chứng minh nhân dân số: ……………………….., cấp ngày: …………………….., tại ……………………..
Thường trú: ………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hai bên cùng nhau ký kết hợp đồng với nội dung như sau :

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý chuyển nhượng lại cho bên B quyền sử dụng toàn bộ Nhà hàng ……………….., cùng tất cả các thiết bị bên trong nhà hàng (sẽ bàn giao cụ thể bằng Biên bản kèm theo).

Ngành kinh doanh: Nhà hàng ăn uống

ĐIỀU 2: GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG

Giá chuyển nhượng là:  ………000.000 VNĐ (…………………. triệu đồng chẵn)

ĐIỀU 3: TIỀN ĐẶT CỌC

Bên B đã chuyển cho Bên A số tiền là: …….000.000 VNĐ (Bằng chữ: ….. triệu đồng) vào ngày ……/…./201… như một khoản đặt cọc bảo đảm cho cam kết thực hiện hợp đồng.

Số tiền đặt cọc này sẽ do Bên A lưu giữ (không tính lãi suất và được khấu trừ vào giá chuyển nhượng) cho đến khi 02 Bên hoàn thành và thanh lý Hợp đồng này.

Nếu Bên B chấm dứt hợp đồng trước khi nhận bàn giao nhà hàng thì Bên A sẽ được giữ lại số tiền đã đặt cọc trên.

ĐIỀU 4: THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • Bên B giao cho bên A :   ……….000.000đ (……………..triệu đồng chẵn).
 • Phương thức thanh toán: Thanh toán một lần bằng tiền mặt.
 • Sau khi bên B giao hết số tiền trên cho bên A, đồng thời bên A sẽ bàn giao nhà hàng ngay cho bên B.

ĐIỀU 5: CAM KẾT VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

Bên A :

 • Nhà hàng được chuyển nhượng này đang thuộc quyền sử dụng hợp pháp của bên A, hiện không có bất kỳ tranh chấp nào.
 • Bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn hợp pháp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Bên B sử dụng Nhà hàng đạt hiệu quả cao nhất.
 • Đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của người sử dụng Nhà hàng từ trước cho đến khi ký hợp đồng này.
 • Chưa chuyển nhượng hay hứa sẽ chuyển nhượng Nhà hàng trên cho người khác.
 • Đã được cấp các giấy tờ hợp pháp đối với lĩnh vực hoạt động kinh doanh.
 • Có quyền yêu cầu Bên B trả đủ tiền chuyển nhượng theo đúng thời hạn ghi trong Hợp đồng.
 • Không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về nội dung hoạt động của Nhà hàng tính từ thời điểm sau khi đã bàn giao cho Bên B.
 • Bên A sẽ bàn giao toàn bộ các trang thiết bị đồ dùng hiện có như đã thỏa thuận ngay sau khi ký kết hợp đồng này (có Biên bản bàn giao và phụ lục liệt kê đính kèm).

Bên B :

 • Cam kết có đủ điều kiện để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng Nhà hàng trên.
 • Nhận nhà hàng và trang thiết bị theo đúng thỏa thuận của hợp đồng này
 • Thanh toán tiền chuyển nhượng đúng thời hạn
 • Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình theo đúng pháp luật hiện hành.

Hai bên cam kết :

Sẽ thực hiện đúng nội dung thỏa thuận theo hợp đồng này và liên hệ với các bên liên quan để tiến hành thủ tục chuyển nhượng theo đúng quy định.

ĐIỀU 6: VI PHẠM HỢP ĐỒNG

1. Bên B sẽ bị coi là vi phạm Hợp đồng nếu:

– Bên B không tuân thủ bất kỳ quy định nào trong Hợp đồng này.

– Bên B không trả tiền chuyển nhượng hoặc quá thời hạn thanh toán mà không có thỏa thuận với Bên A.

– Hủy hợp đồng trước thời hạn hợp đồng đã cam kết mà không có sự thỏa thuận thống nhất của các bên.

2. Bên A sẽ bị coi là vi phạm Hợp đồng nếu:

– Bên A không tuân thủ bất kỳ quy định nào trong Hợp đồng này.

– Bên A không có quyền sử dụng hợp pháp với căn nhà.

– Tự ý Hủy hợp đồng trước thời hạn hợp đồng đã cam kết mà không có sự thỏa thuận thống nhất của các bên.

ĐIỀU 7: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Việc chấm dứt Hợp đồng được thực hiện trong các trường hợp sau:

1. Sau khi 02 (hai) bên đã hoàn thành hết các thỏa thuận trong Hợp đồng nhằm chuyển nhượng Nhà hàng;

2. Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn;

3. Đơn phương chấm dứt hợp đồng. Trong trường hợp này nếu yêu cầu đơn phương chấm dứt hợp đồng không qua thỏa thuận thống nhất của hai bên hoặc không hợp pháp thì bên có lỗi sẽ phải bồi thường cho bên còn lại theo quy định của pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 8: LUẬT ÁP DỤNG VÀ TÀI PHÁN

Luật áp dụng là luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành.

Các bên thỏa thuận giải quyết mọi tranh chấp, mâu thuẫn hay khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này thông qua thương lượng của cả hai bên.

Trong trường hợp các bên không đạt được sự thỏa thuận chung, thì mâu thuẫn, tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án có thẩm quyền tại Hà Nội để giải quyết. Quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng mà hai Bên phải chấp hành, mọi phí tổn sẽ do Bên có lỗi chịu.

ĐIỀU 9: CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã nêu trong hợp đồng.

Hợp đồng này được ký kết tại Hà Nội, lập thành 04 bản bằng tiếng Việt, có giá trị pháp lý như  nhau, mỗi Bên giữ 02 bản để thực hiện.

Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm 201…..

ĐẠI DIỆN BÊN A                                     ĐẠI DIỆN BÊN B

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com