Hợp đồng nguyên tắc cho dự án

Mẫu Hợp đồng nguyên tắc cho dự án

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–


HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC

(V/v Thỏa thuận đối với hệ thống công trình đường giao thông đấu nối từ ………….đến cảng cá ……………… tại xã …………, huyện ………………., tỉnh ………………)

Số:………/ HĐNT-201…

Căn Cứ

 • Bộ luật Dân sự 2015 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 • Nhu cầu và khả năng của hai Bên,

Hôm nay, ngày ……  tháng …… năm 201……, chúng tôi gồm:

ĐẠI DIỆN BÊN A:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ………………………………………………..

Địa chỉ               : ………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế        : ……………………..

Đại diện            : Ông ……………………………….

Chức vụ            : Phó Tổng Giám Đốc

ĐẠI DIỆN BÊN B:

……………………………………………………………………………

Địa chỉ                      :……………………………………………………………………………..

Đại diện (Ông/Bà) : ……………………………………………………………………………

Chức vụ                   : …………………

Sau khi bàn bạc và thảo luận, hai Bên cùng tiến hành ký kết Hợp đồng nguyên tắc (sau đây gọi là “Hợp đồng”) với các điều khoản sau:

Điều 1: Các nguyên tắc chung

 • Hai Bên tham gia ký kết Hợp đồng này trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, công khai mọi thông tin, chi phí và cùng có lợi theo đúng các quy định của Pháp luật.
 • Không bên nào trong hợp đồng này được phép:

+    Thay mặt hay mang danh nghĩa của bên kia giao dịch với khách hàng hoặc bên thứ ba;

+    Sử dụng tên gọi, lôgô, địa chỉ trụ sở hoặc các thông tin khác của Bên còn lại mà không có sự cho phép, gây hiểu lầm cho bên thứ ba.

 • Các nội dung trong bản hợp đồng nguyên tắc này chỉ được sửa đổi khi có sự thỏa thuận của hai bên và được thống nhất bằng văn bản. Văn bản thay đổi nội dung hợp đồng nguyên tắc này được xem là Phụ lục và là một phần không thể tách rời của Hợp đồng nguyên tắc.
 • Sau khi thống nhất phương án đầu tư, hai bên sẽ tiến hành ký hợp đồng hợp tác kinh tế chính thức để Bên A tiến hành lập các thủ tục và trình hồ sơ xin phê duyệt cho các cấp có thẩm quyền tại tỉnh ………..

Điều 2: Nội dung thỏa thuận

Bên B đồng ý giao toàn bộ các vấn đề về pháp lý, cùng các quyền như thẩm định, khảo sát,… cũng như những sơ đồ bản vẽ đối với hệ thống công trình đường giao thông đấu nối từ ………….đến cảng cá ………………… tại xã …………, huyện ………………., tỉnh ………………. cho Bên A với mục đích đầu tư xây dựng phục vụ vào hệ thống cứu nạn cứu hộ và cải tạo nâng cấp, bảo vệ vệ sinh môi trường tạo nên hệ thống giao thông đồng bộ khi phát triển khu kinh tế …………… và việc đi lại của nhân dân.

Điều 3 : Trách nhiệm của các Bên

Trách nhiệm của bên A

 • Tiến hành khảo sát, thiết kế và dự toán công trình
 • Tiến hành lập các hồ sơ đối với hệ thống công trình đường giao thông đấu nối từ ………….đến cảng cá ………………… tại xã …………, huyện ………………., tỉnh ……………….

Trách nhiệm của bên B

 • Bên B có trách nhiệm chi trả chi phí cho Bên A theo thỏa thuận.
 • Tiếp nhận toàn bộ hồ sơ và tiến hành nghiên cứu lập các phương án – dự án khả thi, xin phê duyệt chủ trương và bàn giao cho Bên A với tiến độ cao nhất.

Điều 4: Các thỏa thuận về số tiền thanh toán

 • Số tiền

Chi phí mà Bên B sẽ chi trả cho Bên A là:

Bằng chữ:

 • Cách thức thanh toán

Bên B có thể thanh toán một lần hay nhiều lần tuỳ vào thỏa thuận cụ thể, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

4.3 Thời hạn thanh toán

Bên B sẽ thanh toán khoản phí trên vào ngày:

Địa điểm:

Thời gian:

Và được các bên xác nhận bằng hình thức văn bản hoặc các hình thức khác có giá trị tương đương.

Điều 5: Điều khoản quy định về hiệu lực và giải quyết tranh chấp hợp đồng

 • Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký.
 • Hai bên cam kết thực hiện đúng những quy định trong nội dung hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có tranh chấp phát sinh liên quan đến hợp đồng này thì hai bên cùng bàn bạc tìm biện pháp giải quyết trên tinh thần hoà giải, có thiện chí và hợp tác. Trường hợp có tranh chấp mà hai bên không tự giải quyết được, thì vụ việc sẽ được đưa ra Toà án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết. Toàn bộ chi phí xét xử do Bên thua chịu trách nhiệm.
 • Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                       ĐẠI DIỆN BÊN B

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC                                             ……………………….

                                 

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com