Hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê nhà

Mẫu Hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê nhà

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ——————-

HỢP ĐỒNG THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

(Căn nhà số : đường          phường      quận………)

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm :

BÊN CHO THUÊ NHÀ:  (Gọi tắt là Bên A)

Ông/Bà:…………………………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số:……………………….do……………………………………………..

cấp ngày…….tháng…….năm………………………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

BÊN THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên B)

Công ty:……………………………………………………………………………………………………………

Trụ sở số:………………………………………………………………………………………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:………………………………………………………………………

Do Ông (Bà):…………………………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số:……………………….do……………………………………………..

cấp ngày…….tháng…….năm………………………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

Làm đại diện theo Giấy ủy quyền số:……………………………………………………………….

Căn cứ vào hợp đồng thuê nhà đã ký giữa chúng tôi tại Phòng Công chứng số ……….ngày ………tháng………năm……….., chúng tôi thỏa thuận việc thanh lý hợp đồng thuê nhà nh­ sau :

Điều 1. Hai bên cùng đồng ý chấm dứt trước thời hạn thuê nhà kể từ ngày        ……….tháng ……….năm……………

Điều 2. Bên A xác nhận đã nhận lại phần nhà cho thuê và Bên B đã thanh toán đủ tiền thuê nhà cho Bên A. Mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng thuê nhà hai bên đã tự giải quyết xong.

Điều 3. Hai bên cam kết không tranh chấp hay khiếu nại gì về sau.

Điều 4. Kể từ ngày hợp đồng thanh lý này được hai bên ký kết và Phòng Công chứng số……………thành phố  Hồ Chí Minh chứng nhận, Hợp đồng thuê nhà nêu trên không còn giá trị nữa.

Hợp đồng được lập thành……….bản, mỗi bản…………trang, mỗi bên giữ 01 bản, Phòng công chứng số………. l­u 01 bản.

Lập tại Phòng công chứng số ……………… ngày………..tháng………..năm…….

    BÊN A                                                            BÊN B

(ký và ghi rõ họ và tên)                                 (ký và ghi rõ họ và tên)

Mẫu này ban hành kèm theo quyết định số  58 /2004/QĐ-UB ngày  15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com