Hợp đồng thuê trồng rừng

Mẫu Hợp đồng thuê trồng rừng


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

———–0o0———-

….,ngày…tháng….năm….

HỢP ĐỒNG THUÊ TRỒNG RỪNG

( Số:………/HĐTTR -……….)

Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;

Căn cứ Bộ luật lao động 2012;

Căn cứ…..;

Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế của các bên;

Hôm nay ngày…/…/…. Chúng tôi gồm các bên sau:

Bên thuê ( Bên A):

Họ và tên:

Ngày sinh:

CMND/CCCD số:…………………….. Ngày cấp:…………….. Nơi cấp:………

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay:

Số điện thoại liên hệ:

Bên được thuê ( Bên B):

Họ và tên:

Ngày sinh:

CMND/CCCD số:…………………….. Ngày cấp:…………….. Nơi cấp:………

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay:

Số điện thoại liên hệ:

Sau khi bàn bạc và thống nhất chúng tôi cùng thỏa thuận ký kết bản hợp đồng thuê trồng rừng với các nội dung và điều khoản sau:

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng

Bên A đồng ý thuê bên B với mục đích để trồng rừng và chăm sóc cây cho bên A trong thời gian là 02 năm.

Nội dung:

– Diện tích đất là: ….ha rừng tại địa điểm:……………….

– Loại đất:……………..

– Loại cây giống ( do bên A cung cấp).

Tên cây giống Chiều cao Độ tuổi của cây Giá Kỹ thuật trồng
           
           

-Trong quá trình chăm sóc bên A sẽ tiến hành cung cấp cây giống và các loại phân bón, thuốc thang trị sâu bệnh.

Điều 2: Thời gian thực hiện hợp đồng

Vào ngày…/…/…. bên A sẽ tiến hành bàn giao đất rừng và cây trồng cho bên B.

Bên B sẽ có trách nhiệm nhận bàn giao đất, trồng cây và chăm sóc trong thời gian là :02 năm.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các bên

Quyền và nghĩa vụ của bên A:
  • Bên A có quyền theo dõi và giám sát quá trình trồng rừng của bên B;

–  Bên A có quyền yêu cầu Bên B thực hiện đúng các nội dung công việc và tiến độ thực hiện việc trồng rừng.

– Bên A có nghĩa vụ cung cấp các loại giống cây trồng  và phân bón, thuốc thang hỗ trợ cho cây phát triển tốt.

– Bên A có nghĩa vụ tiến hành kiểm tra đo đạc và làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Bên B theo quy định của pháp luật .

– Bên A có nghĩa vụ chi trả các khoản chi phí mà bên A phải bỏ ra cho bên B trong quá trình trồng rừng.

Quyền và nghĩa vụ của bên B:

  • Bên B có quyền yêu cầu bên A hỗ trợ mình nếu gặp khó khăn trong quá trình thực hiện hợp đồng.
  • Bên B có nghĩa vụ trồng cây, theo dõi và chăm sóc cây trong quá trình trong rừng.
  • Bên B phải báo cáo tình hình cũng như tiến độ phát triển của cây qua từng giai đoạn.
  • ……………..

Điều 4: Chi phí và phương thức thanh toán

Chi phí

Tiền thuê:……VNĐ/tháng . ( Số tiền bằng chữ:………)

Phương thức thanh toán:

Bên A sẽ tiến hành thanh toán cho bên B bằng số tiền mặt hàng tháng.

Điều 5: Phạt vi phạm

– Các bên sẽ có trách nhiệm hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện hợp đồng.

– Trong thời gian trồng rừng, nếu bên B tự ý trồng các loại cây khác không như thỏa thuận ban đầu, bên B sẽ bị phạt vi phạm:…..VNĐ tương ứng với tổn thất mà bên A phải chịu.

– Bên A hoặc bên B không được hủy hợp đồng mà không được sự đồng ý của bên còn lại. Nếu tự ý hủy hợp đồng thì một trong các bên sẽ phải chịu mức chi phí sau:

  • Bên A vẫn phải thanh toán số tiền đã thuê đồng thời phải chịu thêm mức bồi thường mà bên B bị ảnh hưởng.
  • Bên B phải bồi thường mức thiệt hại mà bên A phải chịu từ việc bên B tự ý hủy hợp đồng.

Điều 6: Giải quyết tranh chấp

Các bên phải tuân thủ thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng. Một trong các bên vi phạm sẽ bị phạt và bồi thường như điều 06 quy định về điều khoản phạt vi phạm.

Mọi tranh chấp phát sinh ban đầu sẽ được các bên thương lượng, hòa giải. Nếu hai bên không thể hòa giải được thì một trong các bên có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết. Bên nào có lỗi hay vi phạm trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ phải chịu trách nhiệm và chịu mức chi phí liên quan cũng như bồi thường thiệt hại mà bên còn lại phải gánh chịu.

Điều 7: Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng sẽ chấm dứt  trong 02 năm kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.

Trong trường hợp bất khả kháng mà một trong các bên không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng thì có thể thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Điều 8: Hiệu lực của hợp đồng

– Hợp đồng sẽ phát sinh hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng thuê trồng rừng. Tức là ngày…/…/…. Đến ngày…/…./…..

– Hợp đồng sẽ gồm 05 trang, được lập thành 02 bản mỗi bên sẽ giữ  một bản. Các bản hợp đồng sẽ có giá trị như nhau.

– Sau khi đã thỏa thuận, thống nhất các điều khoản của hợp đồng thuê trồng rừng các bên sẽ tiến hành việc ký tên xác nhận dưới đây.

      Đại diện bên A                                                                     Đại diện bên B

    ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                          ( Ký và ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com