Hợp đồng thuê vệ sĩ

Mẫu Hợp đồng thuê vệ sĩ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

———–0o0———-

….,ngày…tháng….năm….

HỢP ĐỒNG THUÊ VỆ SĨ

( Số:………/HĐTVS -……….)

Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;

Căn cứ Bộ luật lao động  2012;

Căn cứ………………………;

Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế của các bên.

Hôm nay, ngày…/…/…. Chúng tôi gồm các bên sau:

Bên thuê ( Bên A):

Họ và tên:……………………………… Ngày sinh:…./…../……

CMND/ CCCD số:…….                Ngày cấp:…/…./….           Nơi cấp:………….

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………….

Bên được thuê (Bên B):

Họ và tên:……………………………… Ngày sinh:…./…../……

CMND/ CCCD số:…….                Ngày cấp:…/…./….           Nơi cấp:………….

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………….

Sau khi bàn bạc và thống nhất chúng tôi cùng thỏa thuận ký kết bản hợp đồng thuê vệ sĩ với các nội dung và điều khoản sau:

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng

Bên A đồng ý thuê bên B với mục đích làm vệ sĩ riêng để bảo vệ cho mình trong thời gian là 02 năm.

Bên B đáp ứng được các yêu cầu mà bên A đưa ra:

 • Có khả năng bảo vệ B thoát khỏi sự nguy hiểm trong mọi trường hợp.
 • Lái xe chuyên nghiệp.
 • Đã từng được huấn luyện đào tạo vệ sĩ.
 • Có khả năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt.
 • Chịu được áp lực công việc
 • ……

Bên B sẽ nhận được khoản thù lao nhất định tương ứng với tính chất công việc đảm nhận và sẽ được thưởng nếu bên B làm tốt.

Điều 2: Thời gian thực hiện hợp đồng

Vào …h, ngày…. Tháng…năm… Bên  B sẽ phải có mặt tại địa địa chỉ nhà bên số:…ngõ….phường…quận….. để được hướng dẫn và trao đổi về lịch trình công việc.

Tức là thời gian bắt đầu thực hiện công việc sẽ là …h, ngày…/…./… đến khi hợp đồng hết hạn trong thời gian 02 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các bên

3.1 Quyền và nghĩa vụ của bên A:

 • Bên A có quyền chỉ đạo, yêu cầu bên B thực hiện mọi công việc ( Không trái pháp luật) nhằm mục đích bảo vệ bên A.
 • Bên A có quyền nhắc nhở, khiến trách nếu bên B có thái độ không nghiêm túc trong công việc hoặc có thể trừ vào khoản lương hàng tháng nếu cố tình vi phạm.
 • Bên A có nghĩa vụ thanh toán trong trường hợp bên B trong quá trình làm việc cho bên A bị trấn thương,….
 • Bên A có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ mọi khoản lương thưởng hàng tháng và các khoản chi phí khác mà bên B phải bỏ ra để thực hiện các công việc cho bên A.
 • ……..

3.2 Quyền và nghĩa vụ của bên B

 • Bên B có quyền thực hiện công việc trong phạm vi của một vệ sĩ tức là không trái với quy định của pháp luật.
 • Bên B có quyền xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc nếu vấn đề đó không thực hiện sẽ gây nguy hiểm cho bên A.
 • Bên B trong quá trình làm việc sẽ được hưởng mọi quyền lợi , chế độ lương thưởng nếu làm tốt.
 • Bên B sẽ được bao ăn ở tại nhà của A.
 • Bên B có nghĩa vụ đảm bảo cho sự an toàn của bên A trong mọi trường hợp khi cùng A đi làm việc.
 • Bên B phải báo cáo công việc hàng tháng cho cho bên A và tiến độ hoàn thành xử lý công việc của mình..

…………

Điều 4: Chi phí và phương thức thanh toán

Chi phí:

Chế độ lương chính của bên A dành cho bên B sẽ là :….VNĐ/tháng.

Ngoài ra, trong quá trình làm việc bên A sẽ xem xét thái độ làm việc cũng khả năng xử lý công việc bên B mang lại cho bên A sẽ tiến hành thưởng hoặc tăng lương theo quy định.

Chi phí tiền điều trị khi B bị thương :…. VNĐ ứng với tiền biên lai viện phí của B.

Phương thức thanh toán:

Bên A sẽ thanh toán qua tài khoản ngân hàng cho bên B vào số tài khoản cá nhân vào mùng 10 hàng tháng.

Tên tài khoản nhận tiền:……………………………………………………………

Số tài khoản:………………………………………………………………………..

Thuộc ngân hàng:………………………………………………………………….

Điều 5 : Phạt vi phạm

– Bên A có trách nhiệm trách nhiệm thanh toán đầy đủ mọi khoản lương thưởng như đã thỏa thuận ban đầu. Nếu bên A vi phạm sẽ bị phạt vi phạm…..VNĐ

– Trong quá trình làm việc nếu bên B không thực hiện công việc hoặc thực hiện không nghiêm túc dẫn đến những vấn đề xấu phát sinh sẽ bị bên A trừ tiền:….VNĐ tương ứng với hậu quả mà bên A phải chịu .

– Bên B nếu muốn nghỉ phép phải thông báo cho bên A biết trước một tháng.  Nếu thông báo nghỉ đột xuất sẽ bị trừ 50% tương ứng với thời gian làm việc trong tháng đó.

– Bên A hoặc bên B không được hủy hợp đồng mà không được sự đồng ý của bên còn lại. Nếu tự ý hủy hợp đồng thì một trong các bên sẽ phải chịu mức chi phí sau:

 • Bên A vẫn phải thanh toán số tiền trong thời gian bên B đã làm tương ứng với cho bên A tương ứng với kết quả công việc bên B mang lại và bồi thường tổn thất mà bên B phải chịu khi bên A tự ý hủy hợp đồng.
 • Bên B sẽ không được nhận lương của tháng tự ý hủy hợp đồng.

Điều 6: Giải quyết tranh chấp

Các bên phải tuân thủ thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng. Một trong các bên vi phạm sẽ bị phạt và bồi thường như điều 05 quy định về điều khoản phạt vi phạm.

Mọi tranh chấp phát sinh ban đầu sẽ được các bên thương lượng, hòa giải.

Nếu không thể hòa giải được một trong các bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết. Bên nào có lỗi hay vi phạm trong quá trình thực hiện sẽ phải chịu trách nhiệm và mức chi phí liên quan cũng như bồi thường thiệt hại mà bên còn lại phải gánh chịu.

Điều 7: Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng sẽ chấm dứt trong thời gian đã thỏa thuận là 02 năm.

Ngoài ra, khi hết hết hạn hợp đồng bên B muốn tiếp tục công việc và xin được nhận làm vệ sĩ cho bên A nếu được bên A đồng ý thì có thể thông báo với bên A về việc gia hạn hợp đồng.

Điều 8: Hiệu lực của hợp đồng

 • Hợp đồng sẽ phát sinh hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng thuê vệ sĩ. Tức là ngày…/…/…. Đến khi hết hạn hợp đồng là 02 năm.
 • Hợp đồng sẽ gồm 05 trang, được lập thành 2 bản mỗi bên sẽ giữ một bản. Các bản hợp đồng sẽ có giá trị như nhau.
 • Sau khi đã thỏa thuận, thống nhất các điều khoản của Hợp đồng thuê vệ sĩ các bên sẽ tiến hành việc ký tên xác nhận dưới đây.

     Đại diện bên A                                                                     Đại diện bên B

( Ký và ghi rõ họ tên)                                                             ( Ký và ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com