Mẫu đơn đề nghị trả lại hàng

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn trả lại hàng

Mẫu đơn trả lại hàng là văn bản được chủ thể giao hàng sử dụng để yêu cầu bên nhận hàng hóa/ bên có nghĩa vụ trả lại hàng do đã vi phạm thỏa thuận của hai bên về việc thanh toán,…


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…….., ngày….. tháng….. năm……….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRẢ LẠI HÀNG HÓA

(V/v: Đề nghị Công ty/Ông……………. trả lại số hàng hóa đã nhận theo Hợp đồng………….)

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

– Căn cứ Luật thương mại năm 2005;

– Căn cứ Hợp đồng dân sự số………….

Kính gửi: – Công ty:……………………………..

– Ông/Bà:……………………………….- Chức vụ:……………………..

Tên công ty:…………………………………………..

Giấy chứng nhận doanh nghiệp số:………………………… do Sở Kế hoạch và đầu tư…………………. Cấp ngày….. tháng….. năm……….

Mã số thuế:…………………..

Địa chỉ trụ sở:……………………………………………

Số điện thoại liên hệ:……………………………. Fax:…………………..

Người đại diện theo pháp luật:………………………………….. Chức vụ:…………………….. đại diện theo Điều lệ công ty số/năm……….

Chứng minh nhân dân số:…………………….. do………………………. cấp ngày….. tháng….. năm……….

Nơi cư trú:……………………………………………………

Điện thoại liên hệ:………………………………….

Người đại diện theo ủy quyền:…………………………………….. Chức vụ:…………………….. đại diện theo Văn bản ủy quyền số:……………………

Chứng minh nhân dân số:…………………….. do………………………. cấp ngày….. tháng….. năm……….

Nơi cư trú:……………………………………………………

Nơi cư trú:……………………………………………………

Điện thoại liên hệ:………………………………….

Thay mặt công ty, tôi – ………………… xin trình bày với Quý công ty sự việc như sau:

……………………………………………………

(Trình bày về việc giao hàng của công ty và việc vi phạm nghĩa vụ thanh toán của bên mua)

Căn cứ theo quy định tại Điều 440 Bộ luật dân sự năm 2015:

Điều 440. Nghĩa vụ trả tiền

1.Bên mua có nghĩa vụ thanh toán tiền theo thời hạn, địa điểm và mức tiền được quy định trong hợp đồng.

…”

Khoản… Điều…… Hợp đồng số……….. ký kết giữa Công ty của tôi và Quý công ty:

….

(Quy định về quyền yêu cầu trả lại hàng hóa của bên bán khi bên mua hàng không thực hiện đúng nghĩa vụ thanh toán)

Theo đó, thay mặt công ty, tôi yêu cầu Quý công ty thực hiện nghĩa vụ trả lại hàng hóa đã nhận của công ty tôi vào ngày…. tháng….. năm…… theo Hợp đồng…………. cùng với số tiền bồi thường thiệt hại là ……………….. VNĐ (bằng chữ:…………………………… Việt Nam Đồng).

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

Đại diện theo…………….

(ký, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com