Mẫu Giấy đi đường cấp cho nhân viên

Mẫu Giấy đi đường cấp cho nhân viên

CÔNG TY CỔ PHẦN……….

Số: ……/GT

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Cấp cho: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………………………….

Được cử đi công tác tại: ………………………………………………………………………………………………

Lý do: …………………………………………………………………………………………………………………………

Từ ngày  ……  tháng  ……  năm  2015  đến ngày  ……  tháng  ……  năm 2015

Theo Quyết định của Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty.                                            

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 201…

Giám đốc

 

Nơi đi và nơi đến Ngày Phương tiện

sử dụng

Số ngày công tác Chứng nhận của cơ quan nơi công tác (Ký tên, đóng dấu)

Nơi đi ……………………..

Nơi đến …………………..

…/…/……

…/…/……

…………….

…………….

……….

……….

……………………………….

……………………………….

Nơi đi ……………………..

Nơi đến …………………..

…/…/……

…/…/……

…………….

…………….

……….

……….

……………………………….

……………………………….

Nơi đi ……………………..

Nơi đến …………………..

…/…/……

…/…/……

…………….

…………….

……….

……….

……………………………….

……………………………….

Nơi đi ……………………..

Nơi đến …………………..

…/…/……

…/…/……

…………….

…………….

……….

……….

……………………………….

……………………………….

Nơi đi và nơi đến Ngày Phương tiện

sử dụng

Số ngày công tác Chứng nhận của cơ quan nơi công tác (Ký tên, đóng dấu)

Nơi đi ……………………..

Nơi đến …………………..

…/…/……

…/…/……

…………….

…………….

……….

……….

……………………………….

……………………………….

Nơi đi ……………………..

Nơi đến …………………..

…/…/……

…/…/……

…………….

…………….

……….

……….

……………………………….

……………………………….

Nơi đi ……………………..

Nơi đến …………………..

…/…/……

…/…/……

…………….

…………….

……….

……….

……………………………….

……………………………….

Nơi đi ……………………..

Nơi đến …………………..

…/…/……

…/…/……

…………….

…………….

……….

……….

……………………………….

……………………………….

– Vé người:                                     ……….. vé x ………………………  đ  = ……………………..  đồng.

– Vé cước:                                       ……….. vé x ………………………  đ  = ……………………..  đồng.

– Phụ phí lấy vé bằng điện thoại: ……………………………………….. vé x ………………………..  đ  =      đồng.

– Phòng nghỉ:                                  ……….. vé x ………………………  đ  = ……………………..  đồng.

  1. Phụ cấp đi đường: ………………………………………………………. đồng.
  2. Phụ cấp lưu trú: ………………………………………………………….. đồng.

Tổng cộng ngày công tác: ………………………………………………. đồng.

                                                                                      Ngày …… tháng …… năm 2015

                                  Duyệt                                                                Duyệt

Thời gian lưu trú được hưởng                             Số tiền được thanh toán

phụ cấp: …………….. ngày                           là: ………………………….. đồng.

     Người đi công tác                            Phụ trách kế toán                          Giám đốc

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com