Mẫu Giấy ủy quyền nhận tiền

Mẫu Giấy ủy quyền nhận tiền

CÔNG TY CỔ PHẦN

……………………………

Số: 2005/UQ-………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  ….  tháng …. năm 201……

GIẤY ỦY QUYỀN

 • Căn cứ nhu cầu, khả năng và thỏa thuận của các Bên,

Bên ủy quyền (Bên A):           

CÔNG TY CỔ PHẦN ……………………………………

 • Mã số thuế : …………………………………..
 • Đại diện : Ông ………………………………..
 • Chức vụ :  Tổng Giám Đốc
 • Địa chỉ : ……………………………………………………………………………………………………………..

Bên được ủy quyền (Bên B):

 • Ông : ……………………………………….CMND số:  …………………………………
 • Chức vụ                  : …………………………………
 • Ông : ……………………………………….CMND số:  …………………………………
 • Chức vụ                  : …………………………………
 • Ông : ……………………………………….CMND số:  …………………………………
 • Chức vụ                  : …………………………………

Các Bên đồng ý lập Giấy ủy quyền này theo các nội dung sau đây:

 • Nội dung ủy quyền
 1. Mục đích ủy quyền: Nhận lại số tiền từ ông …………………………………………
 2. Bên B có quyền thay mặt Bên A trực tiếp nhận từ khách hàng số tiền …………………………………………….. thông qua chuyển khoản hoặc bằng tiền mặt.
 3. Số tiền nêu tại khoản 1 phải là Đồng Việt Nam và là cố định.
 4. Việc giao nhận tiền đặt cọc nêu tại Khoản 1 Điều này phải theo đúng trình tự quy định, Bên B phải lập thành văn bản xác nhận.
 • Thù lao ủy quyền

Việc ủy quyền giữa các Bên không có thù lao.

 • Hiệu lực ủy quyền
 1. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày các Bên ký kết.
 2. Giấy ủy quyền này sẽ hết hiệu lực tại một thời điểm theo quyết định đơn phương của Bên A.
BÊN ỦY QUYỀN BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com