Thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn điện tử


CÔNG TY CỔ PHẦN

Số:…/ TB-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…tháng…năm 2019

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

V/v phát hành hóa đơn điện tử năm 2019

Kính gửi: Chi cục Thuế quận…………

  1. Tên công ty: Công ty cổ phần……………………………………………………………………
  2. Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………………..
  3. Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………………………………………………
  4. Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………….
  5. Các loại hóa đơn phát hành:
STT Tên loại

 

hóa đơn

Mẫu số Ký hiệu Số lượng Từ số Đến số Ngày bắt đầu sử dụng Doanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềm Hợp đồng đặt in/cung cấp phần mềm
Tên MST Số Ngày
                       
                       
                       
  1. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức, cá nhân dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):

– Tên đơn vị:………………………………………………………………………………………………………………..

– Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………………………..

  1. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:………………………………………………………….

Trên đây là toàn bộ thông tin phát hành hóa đơn của Công ty cổ phần thông báo đến Cơ quan Thuế quận….. xem xét, xác nhận.

Nơi nhận:

– Như trên

– Lưu VT

CÔNG TY CỔ PHẦN

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com