Tờ trình về việc thành lập chi bộ

Tờ trình về việc thành lập chi bộ: trong trường hợp một địa phương hoặc đơn vị sự nghiệp chưa có chi bộ đảng ,có đủ điều kiện thành lập chi bộ đảng và có nhu cầu thành lập thì sử dụng văn bản này

Mẫu Tờ trình về việc thành lập chi bộ


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

……… , ngày …… tháng ….. năm ……

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP CHI BỘ

Kính gửi : – Đồng chí ……….. – Bí thư  …….

–  Căn cứ Điều lệ Đảng

– Quy định 29-QĐ/TW về thi hành điều lệ Đảng

Cơ quan …. là đơn vị sự nghiệp …. được thành lập theo Quyết định số …/……..

Hiện nay Cơ quan …… đang có ….. Đảng viên chính thức đang làm việc tại Cơ quan …..  Tuy nhiên , Cơ quan chưa có tổ chức Đảng cơ sở , nên các đồng chí Đảng viên thường xuyên phải nghỉ phép để về nơi cư trú thực hiện nhiệm vụ Đảng viên . Điều này đã ảnh hưởng tới hoạt động của Cơ quan …….. Cơ quan …. trong suốt thời gian hoạt động đã có nhiều đóng góp cho công tác xây dựng và phát triển kinh tế , văn hóa , xã hội của …….

Xét theo Điều 19.1- (Khoản 1): Điều kiện để thành lập chi bộ cơ sở đối với chi bộ trực thuộc đảng ủy được giao quyền cấp trên cơ sở.

Ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, chi bộ trực thuộc đảng ủy được giao quyền cấp trên cơ sở, được xác định là chi bộ cơ sở phải có các điều kiện sau đây: có các tổ đảng trực thuộc; chính quyền cùng cấp phải là đơn vị cơ sở, có tư cách pháp nhân, có vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; do đảng ủy được giao quyền cấp trên cơ sở quyết định sau khi có ý kiến đồng ý bằng văn bản của cấp ủy cấp trên trực tiếp.

Đối với Đảng bộ Quân đội và Đảng bộ Công an thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị.

Căn cứ tình hình thực tế của Cơ quan …..

Kính đề nghị Đồng chí …. – Bí thư ….. xem xét phê duyệt cho Cơ quan … được thành lập chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ ….

Nơi nhận:                                                                  Thủ trưởng đơn vị, đia phương

– …….;                                                                                (Ký tên đóng dấu)

– Lưu…

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com