Tờ trình xin cấp máy tính

Tờ trình xin cấp máy tính cá nhân phục vụ công việc

Mẫu Tờ trình xin cấp máy tính

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN…………………..

Số:……../……………………

(V/v: Xin cấp máy tính )

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

……., ngày……tháng……năm……

TỜ TRÌNH XIN CẤP MÁY TÍNH

Kính gửi:

– Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh……;

– Phòng Kế hoạch – Tài chính thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh…….

Phòng Công nghệ thông tin năm học …………..

Xuất phát từ tình hình thực tế và nhu cầu trang thiết bị để phục vụ bộ môn Tin học tại các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện…..kính để nghị Sở giáo dục và Đào tạo huyện số lượng……………máy tính để phân bổ cho các trường.

Ủy ban nhân dân huyện cam kết có phòng chức năng để lắp đặt máy tính và phân công giáo viên đào tạo chuyên ngành Tin học để sử dụng cho hoạt động dạy và học.

Kính mong Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh…….quan tâm, xem xét.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VT

CHỦ TỊCH UNBD HUYỆN

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com