Đơn đề xuất khen thường

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn đề xuất khen thưởng (đối với doanh nghiệp)

Khen thưởng là hình thức để ghi nhận, tôn vinh những giá trị lao động đã cống hiến trong khi làm việc, tạo động lực khuyến khích các cá nhân, tập thể tiếp tục phát huy khả năng của mình cho nhiệm vụ của mình. Khi có một cá nhân, tổ chức đạt thành tích cao trong thi đua, lao động, thì người quản lý trực tiếp sẽ làm đơn đề xuất gửi đến ban lãnh đạo về việc khen thưởng cho cá nhân, tổ chức đó. Đơn đề xuất có thể có nội dung như sau:


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…………, ngày…. tháng…. năm…….

ĐƠN ĐỀ XUẤT KHEN THƯỞNG QUÝ …

 (V/v đề nghị xét khen thưởng cho nhân viên ………….)

– Căn cứ Điêu lệ hoạt động của Công ty;

– Căn cứ Quy chế khen thưởng của công ty

Kính gửi: – BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY ………

Người đề nghị: Trưởng phòng …………..

  • Căn cứ Bộ luật lao động năm 2012;
  • Căn cứ Quy chế khen thưởng của công ty ban hành ngày …/…/…;
  • Dựa trên thành tích/biểu hiện xuất sắc trong công việc của …….

– Đề nghị Ban giám đốc xem xét khen thưởng cho:

1. Anh/chị: ……………………… Chức vụ: ………….. MSNV: ………..

2. Anh/chị: ……………………… Chức vụ: ………….. MSNV: ………..

3. Anh/chị: ……………………… Chức vụ: ………….. MSNV: ………..

4. Anh/chị: ……………………… Chức vụ: ………….. MSNV: ………..

– Lý do khen thưởng:

…………………………………………………………………………………………….

(Ví dụ: Các nhân viên trên …. đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của công ty, có thành tích phù hợp với quy chế khen thưởng của công ty. Kèm theo hồ sơ đề nghị khen thưởng là báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng do đơn vị quản lý trực tiếp lập, ghi rõ hành động, thành tích, công trạng lập được để đề nghị khen thưởng).

– Hình thức khen thưởng đề xuất:

…………………………………………………………………………………………….

(Ví dụ: Tặng giấy khen cho cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc,…)

– Ý kiến của phòng hành chính – nhân sư:

…………………………………………………………………………………………….

– Ý kiến của Tổng giám đốc/Giám đốc:

…………………………………………………………………………………………….

Người đề xuất

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phòng HC – NS

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tông giám đốc/Giám đốc

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com