Bản tường trình về việc đã từng được hưởng chính sách về nhà ở, đất ở

Mẫu Bản tường trình về việc đã từng được hưởng chính sách về nhà ở, đất ở

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————

BẢN TƯỜNG TRÌNH

V/v đã từng được hưởng chính sách về nhà ở, đất ở

Tôi tên là : …………………… Sinh năm :………………………………….

Chứng minh nhân dân số : ………………. do :……………………………

Cấp ngày : ……………. tháng : ………….. năm :………………………..

Địa chỉ thường trú :………………. đường :……………………………….

Phường (xã, thị trấn) :…………………….. quận (huyện) :……………..

Và vợ (chồng) :……………………………… Sinh năm :………………….

Chứng minh nhân dân số :………………… do :…………………………..

Cấp ngày : ……………. tháng : ………….. năm :………………………..

Địa chỉ thường trú :………………. đường :……………………………….

Phường (xã, thị trấn) :…………………….. quận (huyện) :……………..

Nội dung tường trình :

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Chúng tôi cam kết lời khai trên hoàn toàn là sự thật, nếu có gì sai trái chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận [1]………………

Tp HCM, ngày………tháng………năm………

Người làm bản tường trình

(Ký và ghi rõ họ và tên)

[1] Xác nhận của cơ quan nơi đang công tác hoặc của chính quyền nơi đã giải quyết chính sách về nhà ở, đất ở về  nội dung giải quyết chính sách nhà ở, đất ở cho người làm bản tường trình (hoặc vợ/chồng của người làm  bản tường trình)


DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com