BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐỊNH VỊ MÓNG VÀ CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM

Mẫu BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐỊNH VỊ MÓNG VÀ CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐỊNH VỊ MÓNG VÀ CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM

(Căn cứ Điều………. Quyết định………/2004/QĐ-UB ngày…./……/…… của

Ủy ban nhân dân thành phố)

Các thông tin về công trình :

– Công trình :………………………………………………………………………………

– Địa điểm :…………………………………………………………………………………

Số :………………………… Đường :…………………………………………..

Phường :…………………. Quận :…………………………………………….

(Nhằm thửa số :………… , tờ bản đồ thứ…………………………………. )

– Giấy phép xây dựng số :………. GPXD ngày :…………………. của…………….

– Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật (tổng dự toán) số :……… ngày :….

của : ……………………………………………………………………………..

Thành phần tham gia kiểm tra :

– Chủ đầu tư :……………………………………………………………………………..

– Chủ dự án (nếu có) :……………………………………………………………………

– Đơn vị thiết kế :…………………………………………………………………………

– Đơn vị thi công :………………………………………………………………………..

Sơ đồ minh họa vị trí các hố móng

(Cần ghi rõ khoảng cách các hố móng so với lộ giới, hẻm giới và các công trình kế cận)

Ngày kiểm tra Nội dung kiểm tra Các tiêu chí kiểm tra theo họa đồ thiết kế được duyệt

Đánh giá

Phân tích sai lệch
Phù hợp Không phù hợp
Ngày kiểm tra Lần 1

 

………..

1/ Định vị móng Các vị trí móng      
Lộ giới (hẻm giới)    
Khoảng lùi công trình so với lộ giới    
Khoảng cách đến ranh đất, công trình kế cận    
Ngày kiểm tra Lần 2

 

……….

2/ Cao độ nền

 

3/ Các công trình ngầm

Cao độ nền      
Hầm tự hoại    
Thoát nước    

Kết luận và kiến nghị :

Kiểm tra lần 1 :……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Kiểm tra lần 2 :……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Chủ đầu tư

(Ký tên, ghi rõ họ và  tên)

– Lần 1:…………………………………………

– Lần 2:………………………………………..

Chủ dự án (nếu có)

(Ký tên, ghi rõ họ và  tên)

– Lần 1:………………………………………

– Lần 2:………………………………………

Đại diện đơn vị thiết kế

(Ký tên, ghi rõ họ và  tên)

– Lần 1:…………………………………………

– Lần 2:………………………………………..

Đại diện đơn vị thi công

(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

– Lần 1:………………………………………

– Lần 2:………………………………………


DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com