Biên bản nghiệm thu bàn giao vật tư

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản nghiệm thu bàn giao vật tư


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

BIÊN BẢN NGHIỆM THU BÀN GIAO VẬT TƯ

Căn cứ thỏa thuận ngày……tháng…..năm……..

Hôm nay, ngày ….. tháng …..  năm ….. , tại địa chỉ ………………………………………

1.BÊN GIAO:  …

Ông/Bà ………………………………. Chức vụ:  ……………………

Ông/Bà…………………………………Chức vụ: …………………….

2. BÊN NHẬN: …

Ông/Bà …………………………………. Chức vụ: ………………………

Các bên tiến hành bàn giao, nghiệm thu vật tư theo thỏa thuận ngày…..tháng …..năm………. với những nội dung sau:

Hàng hóa và bàn giao

Tiến hành kiểm tra và giao nhận nhưng vật tư theo danh sách sau:

STT Tên vật tư, thiết bị, mã số, tính năng, kỹ thuật ĐVT SL Tình trạng Bảo hành Ghi chú
1            
2            
3            
4            
   

Chất lượng

Toàn bộ thiết bị bàn giao đã được bên nhận kiểm tra lại và xác nhận mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện, theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và đúng với cam kết đã thỏa thuận trước đó

Quy cách, phẩm chất, ký mã hiệu, đặc tính của thiết bị đúng như mô tả trong tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất cũng như chủng loại đúng như trong thỏa thuận.

Giao nhận và hướng dẫn cách sử dụng

Bên Giao và Bên Nhận đã trao đổi thông tin đầy đủ và hoàn chỉnh về cách sử dụng, bảo quản vật tư, chạy thử và bàn giao vật tư thiết bị đảm bảo kỹ thuật và đúng yêu cầu.

Bảo hành

Các thiết bị sẽ được bảo hành theo đúng khoảng thời gian đã nêu trong thỏa thuận hai bên đã ký kết. Bên B thực hiện việc bảo dưỡng, sửa chữa các máy móc, thiết bị đã cung cấp trong thời gian bảo hành.

Thanh toán hợp đồng

Bên nhận thanh toán nốt số tiền còn lại cho Bên giao sau khi ký Biên bản bàn giao này.

Nếu Bên nhận không thanh toán đủ số tiền trong hợp đồng thì 2 Bên xác nhận nợ, bắt đầu từ ngày……tháng…….năm 20….

Biên bản nghiệm thu bàn giao vật tư được lập thành 02 bản có giá trị như nhau.

BÊN GIAO               BÊN NHẬN BÀN GIAO                   NGƯỜI QUẢN LÝ

 


DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com