Công văn điều chuyển xe ô tô

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn điều chuyển xe ô tô


Công văn điều chuyển xe ô tô là văn bản được các cơ quan, đơn vị gửi đến cơ quan quản lý cấp trên đề nghị về việc điều chuyển xe ô tô

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

__________

Số: … /CV-…

V/v: Đề nghị điều chuyển xe ô tô….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

…………., ngày … tháng … năm …

CÔNG VĂN ĐIỀU CHUYỂN XE Ô TÔ

Kính gửi: Tên cơ quan, tổ chức………………………………….

Thực hiện Công văn số…/CV- … ngày … tháng … năm … của ………. về phương án xử lý xe ô tô hiện có và trang bị xe ô tô thay thế để phục vụ công tác, ……….. xin báo cáo như sau:

Tháng 1 năm 2019 sau khi được sự nhất trí của …….., cơ quan đã thanh lý chiếc xe …… (… chỗ) biển kiểm soát ………, được sản xuất năm …. Lý do: sau hơn … năm sử dụng, xe đã xuống cấp, hư hỏng và liên tục phải bảo trì bảo dưỡng, không còn phục vụ cho công tác được nữa.

Vì vậy, để đảm bảo cho hoạt động của cơ quan trong thời gian tới, chúng tôi kính đề nghị ………… quan tâm, tham mưu với…… để điều chuyển, bổ sung một xe mới để thay thế cho xe … chỗ đã thanh lý.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

–          Như trên;

–          Lưu VT.

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN

(Ký tên, đóng dấu)

 DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com